Dřevěná kniha ministra Fuksy je kladivem na české lesy

21. ledna 2011

Sociální demokracie nesouhlasí s opatřeními, které obsahuje tzv.Dřevěná kniha, což je koncepční materiál ministra zemědělství Ivana Fuksy k dalšímu hospodaření ve státních lesích. Realizace opatření, které navrhuje ministr, totiž hrozí rizikem, že způsobí nekontrolované drancování veřejných lesů. Jedním z opatření, s kterým koncepce počítá, je například zavedení obřích tendrů, které jdou na ruku několika velkým dřevařským firmám a prakticky vylučují účast menších firem a drobných podnikatelů.

Dalším rizikem je navrhovaný způsob prodeje dřeva, kdy ministerstvo prosazuje, aby těžařská firma dřevo jak vykácela, tak i sama ohodnotila, změřila a následně prodala. Při tomto způsobu je nejenom degradována role lesníků či revírníků, ale zároveň je tento způsob pro stát i méně ekonomicky výhodný, jak dokazují zkušenosti i z okolních států. ČSSD má také obavy z toho, aby při snaze o maximalizaci zisku a co největší výtěžnost dřeva nebyly ohroženy další důležité funkce lesa, jako je například funkce rekreační či krajinotvorná, která přímo souvisí s prevencí vůči povodním.

Sociální demokracie proto apeluje na vládu, aby materiál v tomto znění neschválila a požadujeme, aby ministr Fuksa upustil od snah o skrytou privatizaci lesů a namísto toho při správě státních lesů prosazoval veřejný zájem.

Václav Zemek, stínový ministr životního prostředí za ČSSD

Blogy