Je v zájmu naší země přijmout euro

23. září 2013

Náš hospodářský cyklus kopíruje cyklus Německa, a tudíž by pro nás přijetí eura nepředstavovalo problém, ale výhodu.

Otázka přijetí eura se u nás vytratila z veřejného prostoru pod návalem jiných událostí. Nicméně zůstává stále na stole. Je v ekonomickém a politickém zájmu naší země euro někdy v budoucnu přijmout. Nejbližší reálný termín je ovšem někdy v letech 2019–2021.

Proč tomu tak je? Jednoduše Česká republika je daleko blíže jádru eurozóny než většina zemí PIIGS. Náš hospodářský cyklus začíná hodně kopírovat hospodářský cyklus Německa, tedy klíčové země eurozóny – a tudíž by pro nás případné přijetí eura nepředstavovalo problém, ale výhodu. Z toho ovšem může vyplynout otázka: Proč tedy nevstoupit co nejdříve? Není to vhodné, protože světová finanční a hospodářská krize odhalila všechny slabiny eurozóny a je třeba je nějakým způsobem vyřešit. Nejde jen o dluhy veřejného sektoru, které se v mnoha zemích zvýšily kvůli potřebě zachraňovat banky. Jde také o velké dluhy finančního a nefinančního sektoru a také o potřebu vytvořit minimálně bankovní unii na půdorysu eurozóny,pokud ne rovnou hospodářskou unii.

V neposlední řadě je nutné vyřešit, kdo přijme zodpovědnost za staré dluhy v některých zemích – a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Nicméně tyto problémy budou nejdéle za 5 let vyřešeny a členství ČR pak může být znovu na stole.

Pak přijde ovšem na přetřes hledání domácího politického konsenzu o tom, že euro chceme zavést. Země, které euro zaváděly, totiž většinou dosáhly širokého politického konsenzu, že je to tak správně. Například na sousedním Slovensku chtělo euro zavést 6 ze 7 politických stran, které byly v parlamentu.

Uvidíme po předčasných volbách, jak bude vypadat politický odpor vůči zavedení eura. Hlavní strana, která vždy byla proti euru (ODS), zřejmě významně oslabí, její voliči se však mohou přelít do některé jiné strany nepřátelské projektu evropské integrace.

Jenomže pro přijetí eura je zapotřebí nejen konsenzus v rámci politických stran,ale také konsenzus v odborné veřejnosti a podnikatelské komunitě. Hnací silou zavedení eura v řadě zemí byly podnikatelské svazy. Jejich postoj se sice u nás v poslední době změnil, ale silné slovo pro euro to stále není.

A v neposlední řadě se nedá euro zavést bez silné podpory centrální banky. ČNB není v této věci neutrální institucí zajišťující některé technikálie nutné k přechodu na euro, jak se nám snaží namluvit někteří její představitelé. Je to významný hráč, který musí dělat aktivní kroky pro přijetí společné měny. Nicméně změna na Pražském hradě a tím i jmenování nových členů bankovní rady panem prezidentem Zemanem jistě povedou ke změně dosud skeptického postoje této instituce. A je tedy reálná šance,že nejpozději 1. ledna 2021 začneme platit eurem.

A mimochodem, Lotyšsko začne platit eurem již 1. ledna 2014!

Zdroj: Hospodářské noviny (23.9.2013)

Blogy