J. Mládek: Klíčové je dát lidem práci

11. června 2013

Stínový ministr financí ČSSD Jan Mládek poskytl obsáhlý rozhovor deníku Právo. Interview vyšlo 8. 6. 2013.

* Vláda dostává od ČSSD, jíž jste stínovým ministrem, za uši proto, že lidem bere, teď během povodní jim ale pomáhá a dává, neberou povodně vítr z plachet opozici?


Ne, protože je legitimní očekávat od každého veřejného představitele, že se bude chovat rozumně. Lidé a zejména ti v postižených oblastech nechtějí poslouchat o nějakých rozbrojích, ale očekávají pomoc. Během povodní by měly rozbroje utichnout. Poté, co voda opadne, ulice budou uklizeny a nebezpečí pomine, začne se mluvit o tom, co se udělalo špatně.

* Nezastoupila vás ale i během povodní nečekaně TOP 09 a ODS, které se bez ohledu na povodně chytly pod krkem?

Nejde o spor stran, je to primárně pražský problém. Absurdní je, že když přišly v roce 2002 povodně, měla Praha také kompromisního primátora, dosazeného s myšlenkou, že je to dočasně přes léto, kdy nemůže moc zkazit. Život je ale složitější.

* Povodně v roce 2002 napáchaly škody za 72 miliard, republika ale měla menší dluhy, nebyla zadlužená Praha. Z čeho se zaplatí povodňové škody, nepodrazí to skomírající ekonomice nohy?

Pokud se nestane nic mimořádného, například že by znovu mohlo začít vydatně pršet, nebudou škody srovnatelné s rokem 2002. Navíc by se ukázalo, že miliardové investice do protipovodňových opatření byly nesmyslné. Odstraňování škod může pomoci ekonomice. Nejen tím, že vzniknou pracovní příležitosti. Povodně absurdně pomohou celé zemi. Současná vláda totiž, jak doufám, jimi zdůvodní ústup od svých ideologických manter, že prioritní je v době krize škrtání a drastické snižování dluhů, na což celá ekonomika a hlavně lidé čekají zatím marně několik let.

* Když jsme u protipovodňových opatření, v obci Zálezlice se od roku 2002 ještě ani nedokončila protipovodňová hráz.

Míst, kde ještě něco chybí, je dost, ale například Praha má zábrany, neteče do metra, jehož zatopením vznikly v roce 2002 největší škody.

* Jenže voda někde ničila, takže znovu, byly peníze vynaloženy účelně, udělalo se vše potřebné?

Teprve loni byla i v mé rodné vesnici Dráchov dokončena protipovodňová ochrana. Nejdříve bylo třeba sehnat souhlas asi deseti majitelů pozemků. Když vám jeden dělá problémy, tak to neuvěřitelně protahuje celou výstavbu. To ale není jen problém Česka, četl jsem, že obdobné problémy museli řešit v sousedním Německu. Různé občanské iniciativy někdy rovněž blokují výstavbu protipovodňových staveb.

* To říká politik, jehož straničtí kolegové osm let ovládají kraje a značnou část obcí…

Říká realista se zkušeností s funkcí ministra zemědělství. Jde vždy o vyvažování skupinových zájmů. Nemůžete nařídit, že postavíte zrovna tady hnusnou, i když potřebnou protipovodňovou zeď. Na druhou stranu je problém, když nějaká iniciatimální va zastupující několik občanů vám zabrání postavit hráz, která brání zatopení velkých oblastí a chrání mnohamiliardový majetek. Jinak je fakt, že osm let pravicové vlády krajům z politických důvodů příliš na ruku nešly a moc se s nimi nebavily. Stejně tak se projevila byrokracie a někdy nefunkční státní správa.

* Co řekne bývalý ministr zemědělství k tomu, že podle názoru lidí se přehrady nedostatečně vypouštějí, protože si to nepřejí energetici, rybáři, majitelé hausbótů, a pak to odnesou lidi?

Jako ministr jsem přispěl k tomu, že se jako nádrže při povodních začaly využívat rybníky, letošní povodně potvrdily, že to byl správný krok. Pokud se týká nádrží přehrad, kaskády, už předchozí povodně potvrdily, že je třeba změnit manipulačními řády.

* Proč to ale trvá tak dlouho?

Potvrzuje to, že státní správa není příliš funkční. Řády podléhají připomínkovému řízení všech zainteresovaných stran – rybářů, energetiků, majitelů rekreačních zařízení, chatařů. Tvrdá praxe potvrdila, že se to od roku 2002 neposunulo. Na to je třeba upozorňovat. Možná je problém ve snaze všem vyjít vstříc. Možná chybou je, se jednání neúčastní ti potencionálně zaplavení, starostové obcí, kde je teď voda a kde možná být nemusela.

* Možná byste měl upozornit i na to, že také přes všechny sliby a závazky se od roku 2002 jako o život stavělo v zátopových oblastech.

To je odpovědnost starostů a výsledek obrovského tlaku stavebníků. Okolo vody se strašně hezky bydlí. Komerční sektor ale už poslal varovný signál. Pojišťovny vyplatí výrazně méně peněz, protože mají záplavové mapy a rizikové oblasti nepojišťují.

* Povodně skončí. Znovu se vrátí denní problémy, velká míra nespokojenosti. Jako občané jsme si sice už zvykli na vulgární politiky, korupci, ale recese přece jen trvá příliš dlouho. Lidé chudnou, jsou nespokojení. Neobáváte se radikalizace, zhnědnutí politické, ale i občanské scény?

Demokracie v první republice končila na konci roku 1938 druhorepublikovým zhnědnutím domácího původu, nikoli nepodobným některým jevům dneška. Naštěstí není žádná válka. Je ale nutné najít východisko z krize. Problém vidím v tom, že v Evropě nedošlo k žádné katarzi, nevyřešil se problém krize, který v Evropě prohlubuje nedotažená měnová unie. To posiluje nervozitu posílenou vnitřním vývojem. Jedna věc je, když máte špatnou ekonomickou situaci a současně neuvěřitelný morální rozklad, který podpořil bývalý prezident svou amnestií. Nikoli tím, že pustil drobné zloděje, ale že zrušil šanci zavřít velké kriminálníky a snížil šanci okradeným dobrat se satisfakce. To je pro morální zdraví společnosti špatné.

* Je velká šance, že ČSSD vyhraje volby a vy se stanete ministrem financí. Co uděláte jako první pro změnu?

Jednoznačně zahraničněpolitické kroky, které mají dopad do vnitřní politiky.

* To je co?

Především se musíme postavit jinak k vnějšímu světu. Soc. dem. vláda v roce 1998 řešila na svém počátku rovněž krizi, propad HDP. K čemu ale došlo – změnil se přístup k zahraničním investicím a k evropské integraci. Zlepšily se vztahy se Slovenskem (narovnalo se rozdělení federálního majetku). Zlepšily se vztahy s Ruskem, Čínou. I v současnosti je třeba překonat izolaci, do které nás tlačí ODS. TOP 09 se sice tváří proevropsky, ale když dojde k řešení konkrétních problémů, má blíže k izolacionismu ODS. Bude se muset prosazovat politika všech azimutů, získávat ruské, čínské a americké investice. I když to bude složitější, protože na rozdíl od roku 1998 má svět dnes velké potíže. Budeme muset řešit čerpání evropských fondů. To vidím jako největší fiskální katastrofu.

* Můžete lidem rozumně vysvětlit, proč nevyužíváme desítky a stovky miliardy z Evropských fondů, a když už projekty prosadíme, je v nich tolik chyb, že nám je nechtějí proplatit?

Je to výsledek kombinace odporu ODS k EU, totální neschopnosti vlády, nefunkčního státního aparátu a toho, že evropská integrace se stala v Česku předmětem politického boje. I v jiných zemích se politici mydlí o různé věci, ale když jde o evropskou integraci, tak šéf vlády jedná s opozicí a všichni chápou, že je v národním zájmu, aby přiteklo co nejvíce peněz. My ale máme rozkopanou nejvýznamnější dálnici jen proto, že se zoufale hledalo, kde peníze rychle utratit, protože není připraven jiný projekt výstavby dalšího dálničního úseku.

* Jenže podle interpretace vlády to vypadá, že hlavní vinu nesou kraje, tedy soc. dem.

Jenže proč je nejvíce problémů a nevyužitých peněz ve fondech, které má pod kontrolou vláda – zejména se jedná o školství a ekologii, které představují 84 procent všech fondů? Bývalý ministr školství Dobeš okamžitě vyhodil každého, kdo prokázal, že je schopen něco rozumného udělat s evropským fondem. Proč nejvíce peněz odmítl Brusel proplatit na státní dálnice? Již loni Brusel neproplatil 8 miliard za tzv. Řebíčkovy dálnice, celkově pak 12 miliard. V nedávno vydané zprávě Evropské komise se pak říká, že naše země bude mít letos fiskální problémy, neboť neproplacených projektů bude ještě více. Vláda zveličila problémy na krajích, které objemově nejsou významné, byly použity k odlámálo, kání pozornosti od vlastního selhání na úkor celé země. Je to neschopnost vlády. Faktem je, že u části peněz ani nestačíme požádat, nestihne se podat projekt, podepsat smlouva. Nepodané projekty ale ministra financí netrápí, vidí jen nevyužitou příležitost. Ministra financí děsí, že budou podepsány smlouvy, projekty budou realizovány, faktury budou proplaceny z národních zdrojů a poslány do Bruselu. Tam ale budou shledáno tolik pochybení, že peníze nebudou proplaceny a najednou se objeví nečekaný dluh.

* Jak vysoký by mohl být?

Hrůzných 150 až 250 miliard. Byl bych rád, kdyby někdo z vlády udělal do voleb odhad, co a jaké nebezpečí zanechá jakékoli příští vládě.

* Takže nemáte v plánu zadlužit republiku?

Jako ministr se budu snažit udržet deficit veřejných financí pod třemi procenty. To je cíl, který si stanovila i současná vláda.

* I když potenciální soc. dem. vláda zruší druhý pilíř penzijní reformy?

Nemluvil bych o zrušení, ale o transformaci. Nám nejvíce vadí, že z prvního pilíře odtékají tři procenta ze státního důchodového pilíře. První opatření, které bychom přijali, to zastaví. Pak bude otázka, co se s tím druhým pilířem udělá. Kdybych chtěl být i zlomyslný, tak neuděláme nic. Lidí se přihlašuje necháme soukromý sektor, ať si to vyřeší. Spíše ale předpokládám, že dojde k dohodě, transformaci. Klienti fondů druhého pilíře by mohli například dostat možnost, že by si převedli svá dvě procenta a tři ze státního do třetího pilíře. Pak jim ale zůstane v prvním pilíři snížený nárok na důchod za dobu, co byli v druhém, nebo vrátí to, co dostali od státu, převedou si jen to, co dali ze svého, a pak dostanou důchod v plné výši.

* Nebojíte se arbitráží, protestů, obvinění ze znárodnění?

My jsme všude řekli jasně a v dostatečném časovém předstihu, co bude, proto se arbitráží nebojíme. O žádném znárodnění se neuvažuje, bude otázkou dohody, jak to udělat s co nejmenším rizikem, aby transformací lidé neprodělali. To je hlavní měřítko. Zmatky okolo penzí jsou důsledkem prosazování teze, kteže rou razil Klaus. Že když máte většinu, můžete kašlat na všechny, můžete cokoli. V politice to vede k nedůvěře, nelze přistoupit na tezi, že vše lze náhodně či dočasně získanou většinou protlačit.

* Vy ale poté, co získáte většinu, také přijmete rozhodnutí, kterým menšina nebude nadšená.

Ten rozdíl je v tom, že protlačovat většinou, bez ohledu na opozici by se měly jen krátkodobé věci, jako je rozpočet na konkrétní rok. O zásadních dlouhodobých otázkách by měla panovat široká a dobrovolná shoda.

* Vy ale zrovna jako soc. dem. neoplýváte nějakým dlouhodobým stabilním programem.

Ale tak to přece není. Naším dlouhodobým programem je udržení sociálního státu. To přesahuje i vnitrostranické půtky. To je širší konzensus.

* Úlety typu příživnických živnostníků či povinné rodičovské dovolené pro otce nebyl program?

Povinná rodičovská dovolená měla jediný problém. Co mělo odejít z e-mailové adresy oranžového klubu jako podnět k diskusi, odešlo pod hlavičkou soc. dem. Moje historka měla potíž nevhodného slova, měl jsem použít slova černý pasažér. Dost mne štve, že předseda vlády proti mně a ČSSD vede štvavou kampaň a současně do Bruselu servilně slibuje, že vyřeší problém nedostatečného zdanění živnostníků.

* Co je pravdy na tom, že v soc. dem. máte jakýsi slovník zakázaných slov a pojmů?

ČSSD nemá žádný seznam zakázaných slov. To bylo jen neformální doporučení jednoho z kolegů.

* Ekonomika je v propadu, všechny strany se zaklínají prorůstovými opatřeními, všichni slibují stabilitu. Jaké budou ty vaše, ale prosím konkrétně?

Nejlepší impulz pro ekonomiku by byla dostavba Temelína. Kdyby byl Temelín státní, můžeme začít stavět hned.

* A kde je problém, premiér Nečas vystupuje tak, že je to téměř jistota.

Chybí věrohodná kalkulace, která by přesvědčila akcionáře a finanční trhy, že rozhodnutí o dostavbě Temelína nebude znamenat propad akcií. Můžete na valné hromadě stavbu prohlasovat, ale stejně vám to nezaručuje, že jakýkoli minoritní akcionář, který se bude cítit poškozen, že propadnou akcie, nebude žalovat ČEZ a jeho vedení nebo český stát. My dnes nevíme, jaký typ elektráren se vyplatí, jak se bude vyvíjet trh s uhlím, plynem, ropou. My teď čelíme tomu, že podpora břidlicového plynu vedla k soběstačnosti USA v plynu, dokonce ho budou exportovat. Navíc zvýšili export uhlí. Pokud bude možné vozit levné americké uhlí a dělat z něj elektřinu, tak to dříve či později někdo udělá. A nebude stavět nic či jiný energetický zdroj. Míra nejistoty je obrovská. Příprava dostavby Temelína tedy může pokračovat, konečné rozhodnutí by mělo být odloženo.

* Co tedy konkrétního nabídnete lidem?

Klíčové je dát lidem práci. K tomu je možné využít státní podniky typu Lesů ČR a jejich finanční zdroje pro zvýšení zaměstnanosti. Nebo vytvořit nový státní podnik z Ředitelství silnic a dálnic. Získávat soukromé investory. Czechinvest se musí vrátit ke svému skutečnému poslání, které načrtl Martin Jahn. Politiku dělat do všech azimutů, zaměřit se na Rusko, Čínu, Japonsko. Pro začátek stačí uvolnit vízovou politiku pro Japonsko a Čínu. Státní správa je nefunkční, byrokratická, bez motivace, schopní lidé z ní prchají. Je nutné ji odpolitizovat. To ale současná vláda nechce. Je nutné rychle přijmout zákon o státní službě, aby byli profesionální úředníci, kteří by se starali o zájem státu. V normální fungující zemi udržují stabilitu nikoli volené elity, ale hlavně majitelé kapitálu a státní úředníci.

* Budoucí vláda bude s velkou pravděpodobností ale koaliční, takže jasné sliby a teze se budou pod tlakem koaličního partnera měnit. Není lepší, pokud chcete prosadit svůj program, menšinová vláda?

Přes všechny problémy koaličního vládnutí bych si přál vládu koaliční. Menšinová vláda ČSSD by byla možná nejspíše s podporou KSČM. A to má řadu dodatečných nákladů. Lepší varianta je koaliční vláda ČSSD se středovými stranami. Samozřejmě rozhodnou výsledky voleb.

* Pomůže k tomu prezident na Hradě?

Osobně velmi vítám některá vystoupení pana prezidenta k hospodářské politice. Nemusím se vším souhlasit, ale on otevírá prostor z té ztuhlé demagogie a tuhé ideologie zbrankrotované pravice k pragmatičnosti a zdravému rozumu.

Zdroj: Právo (8. 6. 2013)

Blogy