Jan Birke vítá vládní novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

7. října 2015

Poslanecká sněmovna včera v prvním čtení projednala vládní návrh novely zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury. „Tato legislativní úprava bude velmi kvitována celou řadou starostů a hejtmanů v České republice, protože rozšiřuje možnosti čerpání finančních prostředků především třeba na místní komunikace,“ podotkl poslanec Jan Birke, odborný mluvčí ČSSD pro dopravu.

Sněmovní tisk byl přikázán k projednání Hospodářskému výboru jako garančnímu a dále Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. „Základním cílem této novely je zpřesnit a zejména rozšířit okruh činností, které může Státní fond dopravní infrastruktury ze svého rozpočtu financovat. Tím se otvírá možnost zvýšit počet kvalitních projektů, na jejichž realizaci lze využít vícezdrojového financování,“zdůraznil Jan Birke s tím, že stávající objem rozpočtu fondu dopravní infrastruktury přitom nebude navyšován z prostředků státního rozpočtu. „Novela předpokládá, že rozšíření účelu Fondu o financování investičního charakteru bude pokryto zejména zdroji z rozpočtu Evropské unie, tedy Operačního programu doprava 2014 – 2020 a CEF - Nástroje pro propojení Evropy, kde je celkově alokováno pro Českou republiku 160 miliard korun,“ vysvětlil Jan Birke.

Blogy