Kdo může za špatné čerpání operačních programů?

26. ledna 2015

V současné době můžeme velice často ze strany pravicové opozice slýchat, že za špatný stav čerpání strukturálních a investičních fondů v ČR může právě Česká strana sociálně demokratická. Že to byla chyba právě sociální demokracie, která pro programové období 2007–2013 ustanovila vysoký počet operačních programů, a proto tak málo čerpáme. Ovšem já tento názor tedy rozhodně nesdílím.

Zásadní a rozhodující chybou byla podle mého názoru především následná nečinnost řídících orgánů v začátcích rozpočtového období 2007–2013, kdy byla potřeba co nejrychleji operační programy spustit a začít čerpat a následné nezvládnutí manažerského řízení na nejvyšší úrovni, které nás dostalo do stavu, ve kterém se nalézáme dnes. Manažerská selhání lidí, kteří měli správu těchto operačních programů na starosti, nás totiž dostalo až tam, kde se nyní nacházíme.

I kdyby oněch operačních programů bylo kupříkladu 50, tak to pořád není výmluva pro fakt, že u každého operačního programu je přidělen člověk „manažer“, který má celý operační program na starosti, a který jeho řízení prostě a jednoduše nezvládl! A můžeme si vzpomenout, kolik takových „manažerů“ naše pravicová vláda v těchto funkcích nechala vyměnit.

Ještě dnes si také například můžeme vybavit otálení dalšího z našich klíčových orgánů a to Ministerstva financí, které jako auditní orgán prakticky nefungovalo až do konce roku 2012. Díky tomu byla v průběhu let často pozastavována certifikace jednotlivých operačních programů.

Mimochodem v době odcházení vlády Petra Nečase byla pozastavena certifikace dokonce pěti operačních programů a nemohli jsme tak čerpat některé prostředky z Evropské unie zpět do ČR.

Já sám si ještě dnes živě vybavuji, jak jsem se v té době setkal v Barceloně na školení o Auditu projektů a programů financovaných z EU-fondů právě s lidmi z ministerstva financí a se zděšením v očích poslouchal, jak se vše teprve začínají učit. Což byl tak trochu paradox na to, že programové období pomalu končilo.

Ale zpět k číslům. V době, kdy končila vláda Petra Nečase, bylo ze strukturálních fondů proplaceno žadatelům pouhých 55 % z celkové alokace finančních prostředků určených pro programové období. Tzn., proplaceno bylo zhruba 440 mld. Kč (EU + národní zdroje). Ještě hůře na tom pak byl stav certifikovaných prostředků, tzn., stav prostředků proplacených z Evropské komise zpět do ČR. Zde se částka pohybovala na žalostných 32 %, což znamenalo zhruba 260 mld. Kč (EU + národní zdroje). V takovém dezolátním stavu tedy pravice předávala správu evropských peněz po zhruba 5,5 letech její vlády nad nimi.

A to, že nešlo o počet operačních programů, ale o manažerské selhání jednoznačně ukazují také další čísla. Pokud se podíváme na některé klíčové operační programy, které spadají pod resorty, jež spravuje právě sociální demokracie, tak můžeme z veřejně dostupných statistik vše jednoduše vyčíst.

Když odcházela Nečasova vláda, bylo například z Operačního programu Podnikání a inovace, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, proplaceno příjemcům dotace pouhých 50 % z celkové alokace. V době, kdy nastupovala vláda Bohuslava Sobotky, bylo z tohoto operačního programu proplaceno příjemcům dotace zhruba 58 % z celkové alokace. K začátku prosince 2014 pak tento stav činil již 74 % z celkové alokace. Čili výměna neschopných za schopné ukázala, že to opravdu jde a problém byl někde jinde.

Stejný průběh lze vypozorovat i u dalšího operačního programu, který spadá pod rezort, jež má sociální demokracie na starosti, a to u Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Ministerstvo práce a sociálních věcí). V době odcházení Nečasovy vlády bylo proplaceno příjemcům dotace opět cca 50 % z celkové alokace. V době nástupu koaliční vlády se tento stav pohyboval na 53,5 % celkové alokace a z posledních uveřejněných čísel, která se týkají začátku prosince 2014, je z tohoto operačního programu proplaceno příjemcům dotace již 73 % z celkové alokace.

Komukoliv z opozičních pravicových stran, kteří nyní pokrytecky kritizují sociální demokracii, bych rád tedy tímto článkem připomněl, že v minulých letech měly pravicové vlády dostatek času na to, aby finanční prostředky z evropských zdrojů řádně vyčerpali. Problém totiž opravdu explicitně nebyl v tom, kolik operačních programů je, ale především v tom, kdo je řídí! Protože těžko svést na počet operačních programů to, že někdo zvládne udělat za rok více, než se některým nepodaří udělat ani za několik let.

Blogy