Komentář k demonstraci 17. listopadu 2013 - Jiří Dienstbier a Michaela Marksová-Tominová se zúčastnili demonstrace proti rasismu

18. listopadu 2013

Senátor Jiří Dienstbier (stínový ministr spravedlnosti ČSSD) a Michaela Marksová-Tominová (mluvčí stínové vlády ČSSD pro lidská práva) podpořili svoji účastí dnešní pražskou demonstraci „Společně proti fašismu“ svolanou iniciativou Ne rasismu, jejímž cílem je upozornit na rostoucí aktivitu neonacistických skupin v ČR.

„Motorem růstu rasismu je zhoršující se sociální situace mnoha občanů České republiky,“ uvádí Michaela Marksová-Tominová. „Asociální politika pravicových vlád vzestupu rasismu a xenofobie jednoznačně napomohla.“

„ČSSD má připravena konkrétní opatření pro pomoc lidem v nouzi, která chceme prosadit jako prioritu vládní agendy,“ doplňuje Jiří Dienstbier. „Omezením lichvy a dopadů zadlužení pomůžeme občanům zvláště v sociálně vyloučených lokalitách,“ dodává.

Blogy