Komentář předsedy vlády k poklesu nezaměstnanosti

31. srpna 2015

Po dobrých zprávách o vývoji HDP přišly další informace svědčící o dobré kondici české ekonomiky. Obecná míra nezaměstnanosti za měsíc červenec podle dnes vydané zprávy Českého statistického úřadu byla o 0,8 procentního bodu nižší než ve stejném období loňského roku a činí 5,2 %. To znamená, že ze všech obyvatel této republiky ve věkovém rozmezí 15-64 let je jen 5,2 procenta nezaměstnaných, což v absolutních číslech znamená lehce přes 270 tisíc lidí.

V tomto místě bych rád připomněl, že takto nízkou míru nezaměstnanosti mělo Česko naposledy v předkrizovém roce 2008. Začátkem roku 2014, kdy jsme se ujímali vlády, byla míra nezaměstnanosti 6,6 procenta, což znamenalo o 70 tisíc lidí více než nyní.

Jsem rád, že se i díky investičním aktivitám vlády, zefektivnění čerpání prostředků z fondů EU a obecnému uvolnění fiskální politiky podařilo nastartovat ekonomický růst. Ten s sebou kromě růstu, pro většinu obyvatel asi lehce abstraktní veličiny zvané hrubý domácí produkt, přináší i něco zcela konkrétního – nová pracovní místa.

Blogy