Krajské volby z pohledu starostů za ČSSD

15. října 2012

Je dobojováno. Volby do krajských voleb jsou za námi a pro ČSSD přinesly vlastně velmi dobrý výsledek, i když je škoda oněch tří krajů, které k oranžové barvě přidávají ještě politické barvy další. Výsledky voleb se jistě ještě velmi dlouho bude zabývat veřejnost, závislí i nezávislí odborníci, krajská vedení ČSSD i vedení strany jako celek. Všem bych rád k jejich přemýšlení přidal ještě jeden zajímavý podnět v podobě úspěchu sociálnědemokratických starostů sdružených v Klubu starostů a primátorů v krajských volbách.

Z celkového počtu 732 kandidátů za ČSSD tvořili starostové a primátoři 93 kandidátů, což je více než 12, 5%. Ze zmíněných 93 kandidátů z řad starostů a primátorů jich uspělo 32, což je více než 34 % všech starostů a primátorů, kteří v barvách ČSSD kandidovali. U ostatních kandidátů se úspěšnost pohybuje v míře okolo 24%. Je jisté, že starostové a primátoři dostali od voličů větší počet preferenčních hlasů než ostatní kandidáti. Počet zvolených starostů a primátorů ČSSD za jednotlivé kraje osvětluje následující tabulka:

Celkem

OloK

HK

KV

LB

PB

MS

JM

ÚL

PlzK

ZL

Vys

32

4

1

2

0

1

6

2

6

1

0

1

4

4

Starostové a primátoři napomohli ČSSD výrazně k celkovému úspěchu v krajských volbách. Tím mimo jiné potvrdili, že tvoří velmi důležitý segment strany, o který se v budoucnu může ČSSD opřít. Jako předseda Klubu starostů a primátorů všem úspěšným kandidátům ze srdce blahopřeji a věřím, že se starostové a primátoři dostanou v ČSSD ke slovu stále více a častěji.

Blogy