Ladislav Velebný k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

16. listopadu 2015

V minulém týdnu zasedly sněmovní výbory, aby vedle průběžně předkládané legislativy projednaly jednotlivé kapitoly státního rozpočtu České republiky na rok 2016. Hospodářský výbor tak mimo jiných projednal také návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok a střednědobý výhled pro následující dva roky. Na návrh poslance Ladislava Velebného Hospodářský výbor schválil dvě doprovodná usnesení.

„Žádáme ministerstvo dopravy ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem životního prostředí a Evropskou komisí urychleně vyřešit problematiku verifikací EIA v návaznosti na zahájení čerpání prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava 2014 až 2020. A to do termínu 31. 12. 2015," načetl Ladislav Velebný doprovodné usnesení, které bylo s návrhem rozpočtu SFDI schváleno.

Důvodem této žádosti je hrozba provedení zpětné EIA analýzy (tzv. Coherence Stamp) u již schválených staveb, zejména u připravovaných rozsáhlých dopravních projektů. „Pokud by EIA analýza měla u takových proběhnout znova, mohou být ohroženy například plánované výstavby dálničních úseků v řádech desítek miliard korun. Důvodem předložení usnesení v tomto znění jsou obavy z podcenění této situace ze strany ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí," vysvětlil Ladislav Velebný.

Druhým doprovodným usnesením je pak žádost Hospodářského výboru ministerstev dopravy a financí o stabilizaci rozpočtu SFDI ve střednědobém výhledu.

Blogy