Ministr Fiala dnes veřejně přiznal, že vláda řešení pro české školství nemá!

5. února 2013

Vláda P. Nečase nemá ani po téměř třech letech svého fungování řešení pro zásadní zlepšení nedobrého stavu českého školství. Dokládají to dnes představené takzvané priority, které ministr školství Petr Fiala honosně pojmenoval „2x5 kroků ke kvalitnímu vzdělávání“. Místo jasných řešení, strategických kroků či legislativních návrhů jsme byli svědky ministrovy marketingové prezentace zcela prázdných frází, nekonkrétních tezí a či plánů, jak se s problémy školství poprat.

Pokud má být tento materiál skutečným výsledkem více než osmiměsíční práce nového ministra, pak jde pro české školství o skutečně špatnou zprávu.

Jednotlivé Fialovy body-priority navíc evidentně nebyly a nejsou prioritami pravicové vlády.

Například bod "Stejná kvalita výuky pro všechny děti" – Nečasova vláda v této věci neudělala vůbec nic. V jednom z podbodů této oblasti se píše "podpořit školy v malých obcích". Je to paradox, když exministr Dobeš chtěl za tichého přihlížení premiéra Nečase právě až 70% těchto venkovských škol zrušit novelou financování regionálního školství. Současný ministr se zatím k tomuto návrhu, který má za úkol přepracovat, nevyjádřil. Není tedy jasné, co pan ministr s regionálním školstvím vůbec zamýšlí.

Takto bych mohl zřejmě polemizovat s každým z 10 „prioritami“ pana ministra. 

Je chvályhodné, že si pan ministr uvědomuje, kde jsou ve školství problémy, nicméně hlavní je, aby tyto problémy efektivně řešil. V tomto směru je pro mne jeho návrh pouze snůška 2x5 obecných frází.

Pevně věřím, že si pan ministr najde čas a prostor také na jednání o svých záměrech se zástupci opozice. Pan předseda Nečas ostatně na tiskové konferenci řekl, že tyto kroky překračují funkční období jedné vlády. Bylo by tedy podle mého názoru rozumné tento ministerský materiál projednat napříč politickým spektrem.

Jako stínový ministr školství a předseda senátního školského výboru panu ministrovi společnou debatu v Senátu nad tím, jak stabilizovat české školství, opakovaně nabízím.

Blogy