Návrh ČSSD na zvýšení ochrany klientů pojišťoven sněmovna neschválila

14. listopadu 2015

Poslanecká sněmovna neschválila v rámci projednávání vládní novely zákona o pojišťovnictví pozměňující návrh poslanců ČSSD Václava Votavy a Ladislava Šincla. Směřoval ke zvýšení ochrany klientů před tzv. přetáčením pojistných smluv a měl podporu jak ministerstva financí, tak i České národní banky.

„Návrh, na kterém po expertních jednáních panovala shoda v rámci celé vládní koalice, řeší jistou regulaci životního a rizikového pojištění rovnoměrným rozložením provize zprostředkovatelům do období pěti let. Cílem je prohloubit ochranu klientů pojišťoven,“ uvedl Václav Votava, předseda sněmovního rozpočtového výboru.

Doplnil, že tato právní úprava řeší problém, který je způsoben především současnou, trhem vygenerovanou výši odměn za sjednání životního pojištění, a dále pak existencí předplacených poplatků a nákladů, z nichž jsou tyto odměny financovány. Kladné stanovisko sdělila Česká národní banka z pozice regulátora trhu s tím, že body koaličního návrhu korespondují s cíli, které v souvislosti s touto problematikou dlouhodobě sleduje a prosazuje. Při schvalování pozměňujícího návrhu na plénu Poslanecké sněmovny kladné stanovisko vyjádřil vedle garančního rozpočtového výboru také ministr financí. Přesto návrh nebyl schválen, když pro něj vedle ministra financí hlasovali pouze dva poslanci hnutí ANO. 

Blogy