Nechceme aby senioři řešili, zda se nají nebo budou bydlet

22. února 2013

Životní situace seniorů a dalších sociálně slabších skupin se v důsledku vládních zásahů radikálně zhoršuje. Vláda zcela ignoruje současné zvyšování nákladů na bydlení, zvyšující se DPH či náklady na zdravotní péči a postupuje vůči potřebným restriktivními opatřeními. Čeští senioři se tak dostávají do situace volby, zda kvalitně bydlet, mít šanci na lékařskou péči či jíst.

V roce 2012 meziročně vzrostl počet příjemců velmi nízkých penzí. Nejnižší penze, tj. do 8 000 Kč, pobíralo řádově 150 000 starých lidí. Na průměrnou starobní penzi nedosáhlo 53,59 % z celkového počtu důchodců. Náklady na bydlení u samostatně žijícího seniora v nájemním bytě tak překračují již 40 % jeho příjmů.

Toto se stává neúnosnou situací. A resorty (MMR a MPSV) si problém sociálního bydlení mezi sebou přehazují jako horký brambor. V České republice je nutné přijmout zákon o sociálním bydlení! ČSSD vnímá potřebu zajištění bydlení pro občany jako jednu ze stěžejních otázek.

Stát sice poskytuje příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. V praxi však tyto nástroje selhávají. Kritéria jsou nastavena tak, že ani senioři s nejnižším důchodem (v roce 2013 tj. 3 100 Kč měsíčně) na ně nedosáhnou! Žádný ze současných nástrojů v otázce zabezpečení bydlení sociálně potřebných nepředstavuje systémové řešení, které by umožnilo předcházet sociálnímu vyloučení.

ČSSD proto ve spolupráci s Radou seniorů a Sdružením nájemníků konzultuje přípravu zákona o sociálním bydlení, který je připravován. Do budoucna bude nutné provést změnu konstrukce obou výše zmíněných dávek, přijmout zákon o sociálním bydlení a vypracovat systém podpory výstavby seniorských bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou).

Pakliže toho chceme dosáhnout, musíme především vyjasnit úlohu v sociálním bydlení mezi MMR a MPSV. Musíme docílit přenesení kompetencí, povinností, ale také prostředků na obce. Budování systému sociálních služeb se vyplatí. Domy s pečovatelskou službou jsou potenciálem pro omezení hrozby chudoby seniorů a zároveň zdrojem pracovních příležitostí. Nedovolme, aby se bydlení pro seniory stalo businessem ve stylu budování „senior parků“, na který doplatí senioři i stát.

Blogy