P. Poc: Neignorujme problémy s platbami

21. dubna 2015

Čerpání evropských fondů bylo v posledních dnech právoplatně jedním z hlavních mediálních témat. Nesrovnalosti s veřejnou zakázkou na program MS2014+ by mohly ohrozit hladké čerpání stovek miliard korun, které pro Česko byly vyhrazeny. Nicméně je však potřeba poukázat i na druhou stranu mince. Na problémy, se kterými se Evropská unie při vyplácení grantů a jiných závazků potýká, a které ovlivňují koncového příjemce ve stejné míře.

Evropský rozpočet má několik zdrojů, ze kterých jsou závazky placeny. Až 75 % však tvoří příspěvky zemí na základě jejich hrubého domácího důchodu. Právě v tomto leží jádro problému. Nejen na základě cyklických faktorů programování a technických prodlev, ale i díky nechuti či neschopností členských států dostát svým povinnostem, si Evropská unie nastřádala značný dluh.

Ke konci minulého roku činil zhruba 25 miliard eur jen v oblasti Kohezní politiky. Jelikož Unie nemůže operovat s rozpočtem jako členské státy a půjčit si v případě potřeby na finančních trzích, je odkázána na dobrou vůli členů k placení. Nepřekvapí, že ani jeden členský stát se nepředhání chybějící peníze poskytnout.

Evropská komise nedávno představila plán, jak v roce 2016 snížit tento dluh na 3,5 miliard eur. Plán však obsahuje jeden velmi důležitý předpoklad, a to, že bude mít Unie dostatek peněžních prostředků k uhrazení jak současných, tak i minulých závazků. Není možné, abychom i v budoucnosti odsouvali slíbené programy.

Je více než jasné, že reforma v dané oblasti na sebe nemůže nechat dlouho čekat. Nejen každoroční vyjednávání o unijním rozpočtu, ale i proces sestavení Víceletých finančních rámců představují spíše snahu Rady o zahnání Parlamentu do kouta než demokratické vyjednávání dvou rovnocenných institucí. Ke zlepšení situace by měla přispět i revize Víceletého finančního rámce, ke které se Rada zavázala.

Pevně věřím, že k reformním krokům dojde již na základě přezkumu Víceletého finančního rámce, který započne v roce 2016. Nemá cenu čekat se změnami na návrh nového Víceletého rámce pro období 2021-2027 v roce 2017.  Musíme se zasadit o plné využití revizní klauzule, která nám to umožňuje, a která byla vítězstvím skupiny Socialistů a demokratů.

Blogy