Někdo musí z kola ven

29. června 2012

Aniž bych se chtěl zastávat jakéhokoli ministra z této vlády rozpočtové „nezodpovědnosti“, některé kroky předsedy vlády Petra Nečase nepovažuji za příliš korektní a šťastné (ona není bohužel korektní většina jeho kroků, ale jsou i takové, které jsou tak nekorektní, že si zaslouží samostatný blog). Jedním z nich je i odvolání ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila tak říkajíc „bez udání důvodů“.

Proč považuji tento akt pana premiéra za řádně nezdůvodněný? Obvinění z údajného manažerského nezvládání resortu spravedlnosti v návaznosti na požadavek na navýšení finančních prostředků nepovažuji za důvod, který by mohl uchlácholit ty, kteří za tímto krokem vidí jiné primární důvody a mezi tyto „pochybovače“ se řadím i já. Vždyť v situaci, kdy celá vláda se svou většinou v dolní parlamentní komoře podpořila nereálný rozpočet ministerstva spravedlnosti na rok 2012, nemohl nikdo čekat nic jiného než, že nastane situace, kdy peníze na spravedlnosti dojdou a někdo – v tomto případě logicky šéf resortu – jich bude chtít trochu přisypat. V situaci, kdy například Vězeňská služba České republiky má schválené finanční prostředky na zajištění svých povinností na časový úsek, který se však paradoxně nekryje s kalendářním rokem, protože je podstatně kratší, považuji požadavek na navýšení financí pro ministerstvo spravedlnosti jako naprosto logický krok. Ten se však nesetkal ve vládě s podporou, ale právě naopak. Vláda pravicových stran si našla obětního beránka a zbavila se toho, kdo za to „může“ – ministra – aniž by se zamyslela, že k tzv. manažerskému selhání mu každý člen vlády dopomohl již tím, že podpořil nereálný státní rozpočet na letošní rok. Situace je však taková, jaká je a čekat od této vlády nějakou sebereflexi by bylo asi příliš. Nicméně, až se příště bude pan premiér snažit něco zdůvodnit, trocha přesvědčivosti by neškodila. Vím, že odvolávání ministrů je dle Ústavy plně v jeho pravomoci a nám nezbývá nic jiného, než to respektovat, neměl by však zapomínat na jedno. Ze svých rozhodnutí se zodpovídá občanům této země a měl by jim své kroky náležitě zdůvodnit, protože ti lidé si to zaslouží!

Blogy