Novela vysokoškolského zákona - přechod od kvantity ke kvalitě

19. května 2015

Od dnešního dne pokračuje 27. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mezi nejdůležitější body patří podle předsedy sociálnědemokratického Poslaneckého klubu Romana Sklenáka vládní novela zákona o vysokých školách.

Předmětem novely je například zavedení systému hodnocení kvality vysokých škol a jeho provázání s činností nově zaváděného Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. „Za posledních patnáct let se výrazně zvýšil počet vysokých škol, zejména soukromých. Zatímco v roce 2000 jich bylo osm, nyní je jich čtyřicet čtyři. Zároveň došlo k prudkému nárůstu vysokoškoláků, oproti roku 2000 jde o dvojnásobek studentů,“ vypočítal Roman Sklenák. Se zvyšujícím se počtem škol, studentů a studijních programů je třeba klást důraz na kvalitu výuky. „Cílem novely vysokoškolského zákona je tedy přechod od kvantity ke kvalitě,“ shrnul Roman Sklenák

Místopředsedkyně sněmovního školského výboru Vlasta Bohdalová připomněla, že o potřebě novelizace vysokoškolského zákona se debatuje již nejméně sedm let. „Vládní zákon, který zpracovalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, našel v současné chvíli konsenzus mezi vedením jednotlivých vysokých škol a velkých univerzit. Do novely jsou zařazeny poznatky z praxe, které je nutno řešit. Naše země tento zákon nutně potřebuje,“ zmínila Vlasta Bohdalová.

Pokud projde tento legislativní návrh prvním čtením, bude projednáván na řádné schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve čtvrtek 11. června 2015.

Blogy