Plnění státního rozpočtu opět ukazuje správnost proinvestiční politiky vlády

4. října 2015

Podle nově zveřejněné zprávy ministerstva financí se deficit státního rozpočtu stále daří držet na velmi nízké úrovni, konkrétně jde o nejlepší výsledek hospodaření od roku 2008. Deficit 2,8 miliardy korun v takto pokročilé fázi rozpočtového roku dokazuje, že příznivý vývoj české ekonomiky se promítá i do hospodaření veřejných rozpočtů.

Celkové příjmy meziročně vzrostly o 82,2 miliardy korun, a to zejména díky fondům EU. Za to patří dík vládě jako celku, jelikož se zasadila o kroky, které vedly ke zlepšení čerpání fondů. Toto úsilí se pak dále promítá i do dalších daní, protože z prostředků EU se nezřídka hradí významné investiční projekty, z nichž se také platí daně a které dávají práci řadě lidí, kteří by jinak možná byli bez práce.

Celkové příjmy veřejných rozpočtů byly letos dokonce o 44,4 miliardy vyšší než loni ve stejnou dobu. 

Vyšší příjmy nám umožňují realizovat i vyšší výdaje. A to se děje primárně v oblasti investic, které meziročně vzrostly o 28,9 miliardy korun. To představuje jeden z nejdůležitějších výsledků politiky současné vlády. Zprávy statistiků se rovněž shodují, že právě bez investic by česká ekonomika nerostla současným tempem, které je nejvyšší ze zemí EU. A jistě se v této politice bude vládě dařit pokračovat i v dalších letech.

Návrh státního rozpočtu na rok 2016 je založen na strategii postupného snižování deficitu vládního sektoru z 1,9 % HDP v roce 2015 na 0,6 % HDP v roce 2018 a současně je jednoznačně prorůstový. Rozpočet počítá s prostředky na financování strategických investičních akcí, které pomohou zajistit ekonomický růst rovněž v budoucnosti.

Blogy