Podpora podnikání je důležitou součástí politiky ČSSD

12. srpna 2015

Přesto, že sociální demokracie je politickou stranou, která podporuje podnikání a investice, zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoj vědy a výzkumu, stále je jí nasazována pomyslná psí hlava proti podnikatelské a proti živnostenské strany. ČSSD si uvědomuje, že každé snížení nezaměstnanosti či spíše zvýšení zaměstnanosti zlepšuje financování sociálních a zdravotních služeb a obecně veřejných služeb jako celku. Z tohoto pohledu je praktická politika zaměřena na řešení problémů podnikatelského sektoru, podpory technického vzdělávání, hledání nových odbytišť za pomocí ekonomické diplomacie či podporou investic, a to nejen těch zahraničních. Nedílnou součástí zlepšení podnikatelského prostředí je nastavení transparentních pravidel, snížení šedé ekonomiky, boj proti daňovým rájům, korupci či daňovým únikům.

Součástí této politiky je i pomyslné „otevírání“ dveří pro vzájemnou spolupráci mezi zeměmi, včetně politické podpory návštěv podnikatelské veřejnosti u nás či v zahraničí. Příkladem je má dnešní návštěva, či spíše doprovod zástupců čínského podnikatelského sektoru z provincie Hebei. Tito podnikatelé již spolupracují s firmou nwt v rámci společného projektu firmy Indota, nicméně mají dlouhodobý zájem o rozšíření spolupráce v letectví, IT či v rámci univerzit. Proto delegace navštívila Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně, kde si prohlédla moderní laboratoře a návštěva poté pokračovala ve firmě nwt, zabývající se energetickými projekty, informačními technologiemi, plastikářskou výrobou, servisem či telekomunikacemi. Zároveň tato firma, dnes sídlící ve zmodernizovaném objektu bývalého baťovského sila z roku 1937, podporuje včelařství a má i svoji chráněnou dílnu.

Je jen dobře, když si čínští podnikatelé vybrali za spolupracující region Zlínský kraj, a to nejen z důvodu historické spolupráce v rámci průmyslového parku Zhongjie či kvalitní průmyslové a vývojové základny v našem regionu. Důležitá je i vzájemná spolupráce čínských univerzit s UTB Zlín. Její kvalitní možnosti výzkumu a vývoje mohou otevřít dveře k další vzájemné spolupráci i ke zvýšení exportu našich výrobků. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce bude nadále pokračovat a to i v rámci politické podpory ČSSD. Jako místopředseda Podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku a člen meziparlamentní skupiny přátel ČR – ČLR se budu snažit o prohloubení této spolupráce zejména v našem kraji. Zejména proto, že vidím v této spolupráci možnou perspektivu  pro řadu odvětví, vzdělávací systém i pro rozvoj cestovního ruchu či lázeňství.

Brzy začne sociální demokracie diskutovat o svém dlouhodobém politickém programu. Jsem přesvědčen, že opět jedna z důležitých oblastí tohoto programu bude podpora podnikání, zvyšování konkurenceschopnosti, včetně podpory exportu českých výrobků. ČSSD je moderní demokratickou stranou, která již dokázala vyvést naši zemi z řady krizových situací. Její recepty se opírají o dlouhodobé a osvědčené zkušenosti spolupracujících zahraničních politických stran. Zároveň její dlouhodobou snahou je zvyšování životní úrovně občanů. A to bez slušně placené a dostupné práce nebude možno docílit.

Blogy