Politika ČSSD vůči nelegální migraci ČR mimo hlavní proud nestahuje

10. listopadu 2015

Nedávno jsem si přečetl se zájmem komentář v HN s názvem „ČSSD stahuje Česko mimo hlavní proud“. Tento článek se snažil téměř propagandisticky popsat, proč je nutné, aby naše vláda stála v otázce migrační krize na straně švédských a německých sociálních demokratů.

Než začnu polemizovat s výše uvedeným komentářem, chci připomenout, že každá diskuse s veřejností, s přáteli či se známými se točí kolem problému nelegální migrace. Přitom jsem zjistil, kolik lží, polopravd a neznalostí je spojeno s tímto současným evropským problémem. Přitom Evropská komise i Evropský parlament podcenil celou situaci a doposud nenašel lék na toto nebezpečí, které je v očích široké veřejnosti pojímáno jako boj s islamismem.

8. listopadu jsme si připomněli bitvu na Bílé hoře, která v rámci třicetileté války na dlouhých tři sta let ovlivnila osud českého státu, zejména její rekatolizací. A že to nebyla doba pro svobodu náboženského vyznání příznivá, snad nemusím ani zdůrazňovat. Nehledě na obrovské majetkové přesuny od protestantů ke katolíkům. Takzvaná kalada jasně ukázala, kam vede náboženská ideologie a náboženský fundamentalismus. A toto výročí připomínám z toho důvodu, že také dnes se širokou veřejností šíří strach a nenávist. Strach občanů v souvislosti se záběry téměř rituálních vražd bojovníků ISIS se zdá být logický, pokud by současná radikalizace naší společnosti neměla důvod. A tím je politické zviditelnění se na úkor skutečného řešení současných problémů s nelegální migrací.

To, že česká vláda i česká politická reprezentace, nejen sociální demokraté, odmítají povinné kvóty, je nejen logické, ale i v souladu s právem Evropské unie. A připomínám, že v tom nejsme sami a že tyto kvóty odmítají nejen země Visegrádu, ale i další členské země EU. ČSSD již před mnoha měsíci jasně a zřetelně pojmenovala problém nelegální migrace a také navrhla řešení v rámci celé EU. Šlo zejména o důslednou ochranu vnějších hranic a o dodržování dublinských dohod pro uprchlíky. Je zajímavé, že teď řadu těchto dříve odmítaných opatření Evropská komise přijala za své, i když si myslím, že je to pět minut po dvanácté. Připomínám, že se podle jurisdikce jedná o nelegální migraci a proto i naše poněkud přísnější opatření přesně odpovídají současné situaci. A to i ve vztahu k ekonomické migraci, zjištění identity a k zajištění bezpečnosti našich občanů i občanů Evropské unie.

Pokud někdo kritizuje vstřícnost současné vlády vůči Ukrajincům, pak by neměl zapomínat, že naše země má historické zkušenosti s uprchlíky. Ať již to byli Řekové, obyvatelé bývalé Jugoslávie, Ukrajinci či další příslušníci postižených států. A není pravdou, že jsou Češi netolerantní či méně solidární. Stačí si připomenout veřejné sbírky tu na pomoc lidem postižených přírodní katastrofou, tu na humanitární pomoc lidem z míst ozbrojených konfliktů. Současný problém je v rozsahu migrace, zbytečně vyostřené propagandy z jedné či druhé strany a zejména z malé ochoty evropských politiků přijmout adekvátní opatření. Ono je velmi alibistické kritizovat naše opatření a poté, co nestačí pojímat uprchlíky, přijímat opatření, která se pomalu blíží těm kritizovaným. A to jen proto, že původní migrační politika těchto zemí byla velmi vstřícná, protože řešila nedostatek pracovních míst či negativní demografický vývoj v západní společnosti.

Není pravdou, že miliony běženců nechávají českou vládu či naši společnost lhostejnými. A co ty stovky milionů korun na posílení ochrany hranic a zejména na humanitární pomoc v uprchlických táborech. A ty desítky českých dobrovolníků, kteří pomáhají běžencům přežít útrapy jejich cesty. Ono je opět lehké kritizovat neochotu naší veřejnosti k integraci tisíců muslimů do naší společnosti a přitom jaksi zapomínat na nepovedenou integraci Romů a na růst sociálně vyloučených lokalit v naší zemi. Přece zodpovědností každé vlády musí být na prvním místě zajištění bezpečnosti svých občanů, včetně řešení jejich sociálních problémů. Právě neřešení sociálních problémů v některých západních zemích vede k radikalizaci mládeže a dokonce k teroristickým útokům na obyvatele. A kritizovat pomoc ČR našim sousedům či zemím, které o pomoc požádali je nejen farizejské, ale i hloupé.

Ano ČSSD je nejstarší politickou stranou v zemi, která nezneužívá, na rozdíl od jiných, téma nelegální migrace k získání laciných, ale málo odpovědných politických bodů. Sociální demokracie je členkou nejen evropské sociální demokracie, ale i mezinárodní Socialistické internacionály. Ne, na rozdíl od jiných politiků politika ČSSD vůči nelegální migraci nestahuje ČR mimo hlavní proud, ale naopak od samého počátku vzniklé krize ukazuje cestu k řešení. Je jen otázkou, kdy a zda vůbec pochopí vrcholní představitelé EU, že otázku nelegální migrace nelze řešit toliko politickou korektností či pseudohumanismem.   

Blogy