Přednost mají pacienti

21. března 2014

Pan vicepremiér a ministr financí napsal do Práva komentář (Andrej Babiš: Nechci propást příležitost zabránit vysávání zdravotnictví, 20. 3.) o svém pohledu na zdravotnictví, ve kterém se ani jednou nevyskytuje slovo pacient. V mém světě je ale pacient na prvním místě. Zdravotnictví tu musí fungovat pro pacienty, ne obráceně.

Celý život pracuji v manažerských pozicích v nemocnicích, znám situaci velmi dobře. Sám vím velmi dobře, jak je důležitá efektivita a hlídání nákladů. Nemusel jsem se se situací v resortu seznamovat až ve chvíli, kdy jsem převzal úřad.

Peníze ze zdravotnictví vysály různé reformy reforem pravicových vlád. Cílem kroků, které jsme dohodli v rámci vládní koalice, je zdravotnictví finančně stabilizovat a nedopustit omezení péče pro pacienty. Nechci dvourychlostní zdravotnictví, lepší pro bohaté a horší pro ty ostatní.

Píšu o tom proto, abychom si v záplavě čísel znova uvědomili, jaké jsou naše priority a co od nás veřejnost očekává. Jak správně píše pan vicepremiér, nemocnice a ambulantní zařízení si nechceme brát jako rukojmí. Proto musíme pokračovat v krocích, které jsme započali.

Především finančně stabilizovat nemocnice a vrátit jim alespoň část peněz, o které přišly kvůli šetření na úkor pacientů minulých vlád. Nedáváme tedy do zdravotnictví nic navíc, žádné peníze do něj nenaléváme, naopak vracíme, co bylo ze systému vyňato a použito na jiné účely.

Současně zavedeme koncepční a systémová úsporná opatření. Například jsem ihned po svém nástupu zadal vedení VZP úkol, aby prověřili právní rizika vyplývající ze zveřejňování smluvních vztahů pojišťovny. Konkrétním výsledkem je, že nic nebrání tomu, aby VZP začala smlouvy zveřejňovat, čímž se výrazně zvýší veřejná kontrola nad finančními kroky.

Zřídíme přístrojovou komisi, složenou ze zástupců odborných společností, České lékařské komory, zdravotních pojišťoven a ministerstva.

Ta bude posuzovat vstup nákladné techniky do systému veřejného zdravotnictví. To jsou jen dva příklady, jakou cestou se chceme dát, co se týká hledání možných úspor.

Ve zdravotnictví jde o život a zdraví lidí. Rozhodnutí, která činíme, je třeba opírat o fakta, názory odborníků a zájem pacientů. Proto mě mrzí, když někteří účastníci diskuse zapomínají v záplavě čísel právě na pacienty.

Podívejte se, co na podporu Svatopluka Němečka říká proferor Jan Pirk. Video naleznete zde.

Blogy