Bohuslav Sobotka: Státní rozpočet si vede nejlépe od roku 1993

1. září 2016

Jsem velmi rád, že se vládě daří plnit závazky v oblasti hospodářské politiky a naše práce na zlepšování stavu veřejných financí vykazuje konkrétní výsledky. Aktuální výsledek vývoje státního rozpočtu ukazuje, že jsme letos na konci srpna dosáhli rekordního přebytku státního rozpočtu, a to 81,2 miliard korun.

Jedná se o nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993!

Oproti minulému roku je přebytek státního rozpočtu k 31. srpnu o 62,2 mld. Kč vyšší – v srpnu 2015 byl vykázán přebytek 19,0 mld. Kč – a dosáhl rekordní hodnoty 81,2 mld. Kč. Čísla plnění státního rozpočtu ke konci července potvrzují, že trend ozdravování stavu veřejných financí posiluje, což dokazuje růst příjmů o 43 mld. Kč a současný pokles výdajů o 19,22 mld. Kč.

Zlepšení výsledků rozpočtu je výsledkem úspěšné prorůstové politiky vlády a důrazu na lepší výběr daní. Stát vybral více nejen na daních, a to o 25,7 mld. Kč, tj. o 6,6 %, ale i na pojistném o 15,3 mld. Kč, tj. o 5,7 %.

Díky vyšší spotřebě domácností a rovněž účinku kontrolního hlášení vzrostlo také inkaso DPH, a to přesto, že se vláda vzdala části inkasa této daně ve prospěch krajů. Úspěšný ekonomický vývoj a růst pracovních příležitostí se odráží také ve vyšším výběru daní z příjmů jak u podniků, tak u fyzických osob. Od podniků se vybralo o 6,5 mld. Kč tj. o 11 % více než loni, od zaměstnanců díky vyšší zaměstnanosti a růstu mezd a tedy jejich vyššímu objemu o 4,7 mld. Kč, tj. o 8,1 % více. Pozitivní je, že i od osob samostatně výdělečně činných vykázala daň z příjmu na rozdíl od minulých let kladné hodnoty.

Tyto výsledky jsou také důkazem naší politiky zaměřené na růst příjmů domácností, zejména odpovídající růst mezd, platů a důchodů, sociálních dávek a politiky férového výběru daní.

Důležitý podíl na výsledku hospodaření vlády má také využití finančních prostředků z fondů EU. Příjmy z EU dosáhly 141,5 mld. Kč a byly proti stejnému období roku 2015 vyšší o 3,1 mld. Kč. Prioritou vlády tak zůstává i nadále získat do rozpočtu také maximum peněz z bývalého programového období EU a rychlý náběh čerpání nového programovacího období, tak aby kapitálové výdaje dosáhly plánované úrovně. V této souvislosti vláda klade důraz především na urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Blogy