R. Sklenák bilancuje první pololetí 2015 ve Sněmovně

8. července 2015

Předseda Poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák připomněl nejdůležitější zákony, které schválila Poslanecká sněmovna za první pololetí letošního roku. Celkem bylo schváleno 38 návrhů zákonů a očekává se, že na právě probíhající schůzi projde třetím čtením dalších 7 návrhů.

„Pětačtyřicet schválených návrhů zákonů jistě nesvědčí o nějaké malé efektivitě jednání Poslanecké sněmovny,“ poznamenal dnes na tiskové konferenci po jednání Poslaneckého klubu ČSSD jeho předseda Roman Sklenák a zdůraznil, že důležitější než počet, je obsah zákonů. „Vládní koalice plní svůj legislativní plán a Poslanecká sněmovna schvaluje návrhy přicházející z vlády,“ zdůraznil Roman Sklenák.

Připomněl, že díky novele zákona o léčivech se podařilo na účtech Státního ústavu pro kontrolu léčiv ušetřit 1,7 mld Kč ve prospěch zdravotnických zařízení. Novelou školského zákona je umožněna inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a také zřizování nových mateřských školek. Zákonem o dětských skupinách se rozšířila možnost kolektivních zařízení pro předškolní děti. Novela zákona o investičních pobídkách zajistila České republice atraktivní investiční prostředí a zvýšila mezinárodní konkurenceschopnost naší země. Novelou zákona se zlepšilo postavení obětí trestných činů při zajišťování jejich majetkoprávních nároků. Řešeny byly i exekuce majetku ve společném jmění manželů a Sněmovna přijala návrh poslanců sociální demokracie, který reguluje exekuce. Novela energetického zákona snižuje příplatek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů velkým spotřebitelům.

„Pro nás velmi důležitá byla novela o důchodovém spoření, která uzavřela vstup účastníků do druhého pilíře penzijního systému, čímž jsme ukončili putování po slepé cestě,“ upozornil dále Roman Sklenák. Zmínil také poslanecký návrh novely zákona o místních poplatcích, která ochraňuje děti, pokud za ně rodiče neplatí poplatek za odpad. Důležitým prvkem v oblasti zaměstnanosti a udržení pracovních míst je zavedení takzvaného kurzarbeitu. „V zákoníku práce jsme jednou provždy zakotvili právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,“ doplnil z oblasti Roman Sklenák. Zákonem byl zřízen centrální registr přestupků, díky kterému bude možné spolehlivě promítnout do výše trestu i recidivu v oblasti přestupků. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zvyšuje transparentnost a posiluje dozor nad finančními toky ve zdravotnictví.

„Z pohledu sociální demokracie plníme svůj program, přijímáme zákony ve prospěch občanů, a tedy tak jak jsme slíbili, postupně měníme zemi k lepšímu,“ uzavřel Roman Sklenák.

Blogy