Reakce na vyjádření politologa J.Outlého v MF Dnes

18. října 2013

V Mladé frontě DNES 16. 10. 2013 vyšlo interview s lídrem ČSSD Královéhradeckého kraje, tedy se mnou. V témže vydání byl ihned otištěn článek politologa Outlého jako reakce na můj rozhovor s tím, že jsem se o stavbu dálnice nikdy nezajímala, až teď. Jeho vyjádření vůči mé osobě a k mé práci je naprosto nekompetentní, proto jsem požádala redaktora MF DNES pana Záleského, který se mnou rozhovor dělal, o otištění mých námitek k článku pana Outlého.

A) Tuším, že to bylo v r. 1999, kdy jsme společně s tehdejším primátorem města Hradce Králové uspořádali veřejnou besedu o výstavbě D11 za přítomnosti řádných účastníků řízení (i Svobody zvířat). 

B) Již v roce 2004 jsem společně s tehdejšími poslanci  Hanušem, Dlabem a dalšími předložila návrh "Zákona o výstavbě dálnic, rychlostních silnic a změně některých zákonů" ( sněmovní tisk č. 373/0), který bohužel nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat. Zde musím konstatovat, že pro tento návrh nehlasovali poslanci ODS, ale ani část poslanců ČSSD.  Odtud je také okřídlené  pana Bradíka, tehdejšího hejtmana : “Zákon neznám, ale určitě je špatný.“

C) Královéhradecký kraj připravoval také návrh zákona o výstavbě silnic podle německého vzoru, to bylo v r. 2009, jednání jsem se účastnila, návrh však nebyl krajem podán.

D) Rozhodně lehčeji se jedná za instituci, proto dne 6. 4. 2010 bylo Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/79 488/10-R  registrováno Sdružení pro výstavbu dálnice D11 a rychlostní silnice R35,

jehož jsem se stala řádně zvolenou předsedkyní. Sdružení má přiděleno IČO  228  73 601 a sídlí v Hradci Králové.

Vlastní webové stránky nemá toto Sdružení založené, jelikož ve smyslu Stanov nemá vlastní finanční hospodaření. Potřebné informace jsou proto zveřejňovány prostřednictvím webových stránek Společnosti pro rozvoj silniční sítě v ČR, ve které  je naše Sdružení  řádným členem.

E) Interpelaci k problematice dálnice D11/R11 a rychlostní silnice R35 na ministra dopravy pana Mgr. Pavla Dobeše jsem podala dne 7.12.2011.

F) Sdružení pro výstavbu dálnice D11 a rychlostní silnice R35 pod mým  vedením zorganizovalo již dne 23.listopadu 2011 první veřejné slyšení občanů Královéhradeckého a Pardubického kraje k problematice dálnice D11 a rychlostních silnic R11 a R35.

G) Následné veřejné slyšení k dané problematice proběhlo dne 25. března 2013 a přijatými závěry byl stanoven i termín následného uskutečnění veřejného slyšení v říjnu 2013 ( tedy v době, kdy nebylo ponětí o mimořádných volbách do PS PČR). V podstatě tato veřejná slyšení jsou konána  za účasti odborníků z oblasti dopravy (Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, AF CITY PLAN a další) a jde o poskytování informací široké veřejnosti v dikci zákona o právu na informace.

H) Dne 19. srpna 2013 proběhlo v Hradci Králové jednání se Svazkem obcí a měst Krkonoše a Podkrkonoší k problematice rychlostní silnice R11 a polské dálnice S3 z pohledu řešení bodu napojení a časové souvztažnosti obou silnic dálničního typu.

I) Na základě výše citovaných závěrů z jednání ze dne 25. března 2013 bylo připraveno již třetí "veřejné slyšení" občanů Královéhradeckého a Pardubického kraje na den 21. října 2013. Poněvadž jde o odborné záležitosti, neměla jsem původně vůbec v záměru zařadit tuto akci do projektu volební kampaně. Ale udělala jsem dobře, že jsem ji tam zařadila. Již vzhledem k hysterii pana Outlého. Co by se dělo, kdybych tak neučinila?

Věřím, že je třeba i v tomto hektickém období informovat naše spoluobčany pravdivě a nikoliv na základě zpochybnění bez prokazatelných argumentů. Pak se ptám, kdo koho obluzuje.

Doufám, že pan politolog Outlý najde čas a hlavně odvahu a zúčastní se veřejného slyšení, které se koná dne 21. 10. 2013 od 15.00 hodin v KD Střelnice v Hradci Králové.


Předchozí vyjádření J.Outlého:

Je-li někdo ve vrcholné politice 20 let, stává se docela snadno terčem kritiky. Prostě proto, že toho je dost, co hodnotit. Ale paní Orgoníkovou do poslancování nikdo nenutil, takže není třeba se v hodnocení držet zpátky.
Poslanci by měli tlumočit problémy svého volebního obvodu v pražské centrální politice. Měli by požadovat zpětnou vazbu od vlády a ptát se, jak na jejich podněty reaguje. Proto je podle mě divné, když žena, která je zástupkyní za královéhradecký, dříve východočeský region po dvě desetiletí, vlastně říká, že 16 let netušila, že ve věci D11, strategické otázky regionu, nikdo nejednal o prodeji pozemků. Opoziční zákonodárci to u vládních úřadů nemívají jednoduché, ale v letech 1998-2004 byli ministři dopravy stranickými kolegy Hany Orgoníkové. Sdružení na dostavbu dálnice, jehož vznik iniciovala, nemá podle internetového vyhledávače vlastní webovou stránku a ani jiné zaznamenáníhodné počiny jsem nenašel. Od politika bych ale stejně čekal politickou akci spíše než občanský aktivismus.
U poslanců je takovým politickým nástrojem právo interpelace či právo navrhovat zákony.
Hana Orgoníková od roku 2006 (dřívější statistiky sněmovna na svém webu neuvádí) interpelovala vládu ve věci dálnice jedinkrát, jako navrhovatelka nefiguruje u žádného zákona, který by se dálnice týkal. V rozhovoru také vyjadřuje obavy, že se lidé nechají ve volbách obloudit. Tématu dálnice jsem se rozhodl věnovat takto obsáhle, když jsem na webu našel pozvánku zmíněného sdružení Hany Orgoníkové k veřejnému slyšení o dálnici. Má se konat čtyři dny před volbami. Nemohu se ubránit dojmu, že právě to zavání obluzováním nás voličů.

Zdroj: MF Dnes - Kraj Hradecký (16.10.2013)

 

Blogy