Reakce S. Němečka na článek MFD - Nový ministr „umí“ kupovat přístroje draho

6. ledna 2014

Autoři článku v dnešní Mladé frontě DNES srovnávají přístroje rozdílných kvalit, bez znalostí důležitých souvislostí jako jsou servis, softwarové vybavení a náhradní díly, které mají na výslednou cenu zakázky zásadní vliv. Dávat do souvislosti investice FN Ostrava a mou osobu se studií Evropské komise o netransparentnosti nákupů ve zdravotnictví, která nic z toho nezmiňuje, považuji za účelovou manipulaci.

Nařčení, že nákup přístroje CyberKnife za 200 milionů korun byl předražený je nepravdivé. FN Ostrava jej pořídila v nejlepší možné konfiguraci, včetně úplné novinky robotického stolu. Pro srovnání, cena hůře vybavených a méně kvalitních přístrojů se v ČR pohybuje okolo 120 milionů korun.  Součástí dodávky pro FN Ostrava byl navíc i upgrade softwarového vybavení po dobu životnosti přístroje a garance funkčnosti po 95 % doby jeho činnosti. V rámci ceny byl vyškolen tým, který s přístrojem pracuje a nezanedbatelnou výhodu představuje dodávka servisních prací a náhradních dílů, které máme zdarma. Projekt také získal podporou OS radiační onkologie a byl schválen MZ ČR.

Obdobně je to i s přístrojem Somatom Definition AS64, v článku se srovnává cena dvou rozdílných přístrojů, které mají zcela jiné vybavení. Jeho koupě prošla důkladnou kontrolou NKÚ bez negativního nálezu.

Špičkově vybavené přístroje významně zkvalitnily léčbu onkologicky nemocných pacientů na Ostravsku. CyberKnife v nejvyšší konfiguraci nám pomohl zachránit na 700 lidských životů a to není málo.

Nákup CyberKnifu od roku 2009 uspořil veřejnému zdravotnímu pojištění více než 100 milionů korun. Pro názornost, před rokem se porouchal zdroj záření v ceně cca 40 milionů korun, který byl vyměněn zdarma. Pokulhává i srovnání cen přístrojů v USA a ČR, kde má dodavatel exkluzivní zastoupení a FN Ostrava nemohla koupit přístroj přímo od výrobce. 

Blogy