Region zahraničí/exil vyzývá k volbě Bohuslava Sobotky

12. března 2015

ČSSD, Region zahraničí/exil nominoval pro sjezd v Praze do funkce předsedy ČSSD jedno-myslně dosavadního předsedu, Mgr. Bohuslava Sobotku. K této nominaci, kterou jsme pova-žovali za samozřejmou, malý komentář.

Region zahraničí považuje Bohuslava Sobotku za mimořádný politický talent. Své organizační schopnosti, spolehlivost i věcnou kompetenci v rozličných oblastech politiky prokázal jak ve svém dosavadním působení předsedy ČSSD, tak i v náročné funkci předsedy vlády. Velmi uměřeně, ale zároveň konsekventně se Sobotka zachoval i v krizových momentech, při pokusu o vnitrostranický puč na podzim 2013. Region zahraničí s uspokojením konstatuje, že naše nominace Sobotky na sjezdu v Brně v roce 2011,  kde šlo o každý hlas, byla přesně ta správná volba. Při pokusu o puč se region zahraničí za Sobotku okamžitě jednoznačně postavil
a oznámil, že vystoupí z ČSSD, pokud by se pučisté chopili moci.  

Bohuslav Sobotka je z našeho pohledu - v nejlepším slova smyslu - typem moderního, evropského politika. Při pohledu zpět máme pocit uspokojení, že se Sobotkou jsme nominovali
a volili toho správného kandidáta. A u toho zůstaneme.

Pro nastávající sjezd v Praze doporučujeme účastníkům sjezdu s hlasem rozhodujícím, aby pro Sobotku hlasovali. V současné politické konstelaci, kdy vysoké procento voličů nedůvěřuje standartním politickým stranám, je důležité, dát voličům zřetelně najevo, že jsme jednotní. Že za svým regulérně zvoleným předsedou stojíme.  Pro většinu voličů je důležité, aby stranu identifikovali s určitými tvářemi a tyto tváře s jistými kompetencemi. Pokud Sobotka dosáhne na sjezdu skvělého volebního výsledku, upevní to nejen jeho postavení v ČSSD, nýbrž i postavení ČSSD jak v konkurenčním stranickém systému tak i ve vládní koalici. 

Blogy