Rusnokova vláda nesmí hazardovat s obranou jako tomu bylo za vlády pravice!

1. srpna 2013

Vláda premiéra Jiřího Rusnoka byla prezidentem republiky označena za vládu přechodnou, která má zemi dovést k předčasným volbám. Proto ať už příští týden důvěru ve Sněmovně získá či nezíská, nesmí po dobu výkonu své funkce hazardovat s otázkami národní obrany, tak jak tomu bylo v případě minulých pravicových vlád. Dědictví zanechané Nečasovou vládou v oblasti obranné politiky zůstává varovným mementem.

Za tři roky své existence toho pravicová vláda stihla pokazit opravdu hodně: Přes všechno své osobní nasazení nedokázal politickými skandály notně oslabený Alexandr Vondra v roli ministra obrany zabránit strmému propadu výdajů na obranu se všemi neblahými dopady pro stav našich ozbrojených sil. Vrchol nezodpovědnosti v režii Nečasovy vlády se pak dostavil v podobě jmenování Karolíny Peake do čela resortu obrany. Absence jakékoliv předchozí zkušenosti s obrannou problematikou mohla překvapit jen málokoho. Nicméně stalo se tak především bez sebemenšího ohledu na zájmy ozbrojených sil, neboť nová ministryně byla do funkce dosazena s jediným cílem - uklidnit vnitrokoaliční rozepře a zajistit přežití vlády o několik dalších týdnů. Působení ministryně obrany Peake včetně jejich nezodpovědných personálních rošád na nejvyšších místech předčilo snad i ta nejčernější očekávání a musela být proto po neuvěřitelných osmi dnech s velkou politickou ostudou, která bezpochyby neušla pozornosti ani našim spojencům v NATO,  odvolána. Následná neschopnost najít po několik měsíců vhodného politického kandidáta jen podtrhla personální vyprázdněnost pravice a její bezradnost ve spravování resortu obrany. A byl to opět čirý amaterismus a trestuhodná nezodpovědnost v bezpečnostních otázkách, co přispělo k definitivnímu pádu Nečasovy vlády, poté co vyšlo najevo, že jeho nejbližší spolupracovnice Jana Nagyová úkolovala špičky vojenského zpravodajství. V rámci bizarního milostného trojúhelníku se vojenští zpravodajci podíleli na sledování premiérovy ženy. Pověst vojenského zpravodajství tak vážně utrpěla.

Armáda České republiky v současné době čelí celé řadě problémů. ČSSD dlouhodobě upozorňuje na nutnost zajištění odpovídajících politických a ekonomických podmínek pro dokončení pokračující transformace a nastartování postupného rozvoje ozbrojených sil. V tomto směru má ministr obrany Vlastimil Picek díky své nezpochybnitelné odbornosti vhodné předpoklady pro stabilizaci situace v resortu.

ČSSD je připravena podpořit rozumné návrhy, které budou v souladu s naším programem, a zájmy resortu obrany. S automatickou podporou však ministr Picek počítat nemůže, očekáváme tedy intenzivní konzultace nad návrhy, které vláda hodlá předkládat v Parlamentu.

ČSSD zároveň upozorňuje nového ministra obrany, že jeho mandát je časově značně omezen. Nová vláda by se proto měla věnovat aktuálním problémům v resortu. Dořešení reformy branné legislativy považuje ČSSD jako jednu z akutních priorit, která si zasluhuje pozornost ministra Picka.

Ministr obrany Picek by se měl naopak vyhnout rozhodování o zásadních a dlouhodobých otázkách, včetně a především těch majetkových. Jedinou výjimkou tak zůstává dojednání pokračování existence českého nadzvukového letectva, na čemž panuje vnitropolitická shoda. ČSSD je přesvědčena, že například příprava privatizace posledního vojenského opravárenského podniku v Novém Jičíně by se z tohoto důvodu měla odložit, neboť hrozí ztráty klíčových opravárenských kapacit pro potřeby armády a projekt doprovází celá řada nezodpovězených otázek. 

Blogy