S rozšířením pravomocí zpravodajských služeb posilujeme jejich kontrolu

9. září 2016

Poslanci se začali zabývat vládním návrhem novely zákona o zpravodajských službách. Jeho cílem je posílení kontroly všech tří zpravodajských služeb České republiky. Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh v prvním čtení a legislativní proces bude pokračovat jednáním ve výborech.

„Naším záměrem, který jsme deklarovali již v programovém prohlášení vlády, je zabezpečit důslednější systém kontroly zpravodajských služeb. Cílem novely je eliminovat byť jen teoretická rizika zneužití nebo účelového ovlivňování činnosti zpravodajských služeb a zamezit jakýmkoli možným pokusům o politické tlaky vůči těmto službám," uvedl Roman Váňa, předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.

Parlament schválil v létě minulého roku rozšíření pravomocí zpravodajských služeb v oblasti získávání informací zejména v oblasti boje proti terorismu a ochrany ekonomických zájmů státu. „Již tehdy jsme hovořili o tom, že rozšíření kompetencí bude vyváženo posílením kontroly činnosti služeb, a to nejen jako dosud, tedy komisí Poslanecké sněmovny, ale také vytvořením dalšího stupně orgánu nezávislé kontroly," připomněl Roman Váňa. Členové tohoto nově koncipovaného orgánu kontroly budou na návrh vlády voleni Poslaneckou sněmovnou na dobu 5 let.

Návrh novely zákona o zpravodajských službách předkládá předseda vlády. „Úprava legislativy na poli činnosti zpravodajských služeb je pro stát zásadní a je třeba elementární shody napříč celým politickým spektrem, aby nedocházelo k novelizacím s každou nastupující vládou. Premiér Sobotka si tuto odpovědnost samozřejmě uvědomuje, proto návrh zákona opakovaně a velmi důkladně projednal se zástupci všech politických klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně," poznamenal Roman Váňa.

Novela zákona o zpravodajských službách nyní zamíří do Výboru pro bezpečnost, který byl určen jako garanční. Poslanci rozhodli také o tom, že návrh projedná také Výbor pro obranu a Ústavně právní výbor.

Blogy