Škromach: Zvýšení životního a existenčního minima neodpovídá raketovému růstu životních nákladů

7. prosince 2011

Vládou navržené zvýšení životního a existenčního minima pokrývá jen nárůst z minulých let a nemůže být farizejsky vydáváno za kompenzaci zdražování v roce 2012. Stejně jako u navýšení důchodů vláda občany podvedla, když tvrdila, že zohlední nárůst cen a životních nákladů způsobený svými nezodpovědnými kroky. Takové zohlednění by muselo být o 3 až 4% body vyšší.

Náklady v rozhodném období vzrostly na téměř dvojnásobek, protože pravicové vlády od října 2006 do září 2011 nezvyšovaly životní a existenční minimum. Skutečný nárůst indexu spotřebitelských cen je v tomto období podle Českého statistického úřadu 9 %. MPSV navrhlo zvýšit částky životního a existenčního minima od 1. ledna 2012 jen o uvedený nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby tedy jen 9 %.

Blogy