Ušetříme balík papíru o výšce paneláku, říká k novele zákona o střetu zájmů Jan Chvojka

17. prosince 2015

Novela zákona o střetu zájmů představuje jedno z dlouhodobě očekávaných protikorupčních opatření připravovaných v souladu s vládním Akčním plánem boje s korupcí, ale také s dlouhodobým programem ČSSD, s programovém prohlášením vlády a koaliční smlouvou.

Návrh zákona zavádí zásadní změny, které posílí přehlednost, transparentnost a kontrolovatelnost při výkonu veřejné funkce. Budou zpřísněny sankce při porušení povinností vyplývajících ze zákona. „Majetková přiznání veřejných funkcionářů už se nebudou podávat na úrovni obcí, měst a krajů. Navrhujeme zřídit Centrální elektronický registr oznámení, který povede Ministerstvo spravedlnosti. Informace budou přehledně na jednom místě, navíc dojde ke snížení nákladů a administrativy. Rušíme de facto šest a půl tisíce evidenčních míst,“ vysvětlil Jan Chvojka, člen Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD.

Zavádí se povinnost veřejných funkcionářů podat oznámení ke dni zahájení výkonu funkce. Díky tomu budou k dispozici informace o jejich majetkových poměrech v okamžiku, kdy začíná vykonávat svoji funkci. „Dojde rovněž ke zlepšení podmínek kontroly veřejností, neboť každý zájemce bude mít přístup do elektronického registru oznámení na internetu. Bude se jednat v podstatě o jednu webovou stránku, prostřednictvím které bude přístup k přiznáním všech veřejných funkcionářů v celé republice,“ uvedl Jan Chvojka.

Návrh zákona rovněž rozšiřuje tzv. zákaz konkurence, který u veřejných funkcionářů zvyšuje výčet subjektů, se kterými nesmí po dobu jednoho roku od skončení funkce vstoupit do smluvního vztahu. Nově tak skončivší funkcionář nesmí vstoupit do smluvního vztahu nejen s podnikající právnickou osobou či se zaměstnavatelem, pokud uzavřeli smlouvu se státem, územním samosprávným celkem, nýbrž i se subjekty, které jsou takovou právnickou osobou nebo zaměstnavatelem zřízeny nebo ovládány, například s jejich dceřinými společnostmi.

Zatímco dnes mohou veřejní funkcionáři předkládat oznámení v papírové podobě, zákon zavádí povinnost elektronického podání. „Vezměte si, že přibližně 34 tisíc veřejných funkcionářů musí jednou za rok podávat oznámení na formuláři, který je tvořen pěti stranami formátu A4. Nově se přiznání budou podávat pouze elektronicky. Dochází k úspoře několika set tisíc archů papíru. Pro představu, když jsme to s kolegy počítali, pokud bychom je poskládali na sebe, jedná se o balík dosahující bezmála do úrovně sedmého patra panelového domu,“ připodobnil Jan Chvojka.

První čtení vládního návrhu novely zákona o střetu zájmů proběhlo v Poslanecké sněmovně ve středu 16. prosince. Byl přikázán k dalšímu projednání Ústavně právnímu výboru jako garančnímu, dále Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Mandátovému a imunitnímu výboru.

Blogy