V. Zemek navrhl zjednodušení podpory záchranných stanic pro handicapované živočichy

27. listopadu 2015

Poslanec Václav Zemek v rámci projednávání státního rozpočtu na rok 2016 podal pozměňující návrh, který umožní jednodušší čerpání prostředků na podporu činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy. Ty jsou začleněny do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody, pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc poraněných zvířat.

Pozměňující návrh Václava Zemka nepřináší žádné náklady navíc, pouze technicky přesouvá finanční prostředky v rámci kapitoly ministerstva životního prostředí. „Přesun do podkapitoly Program péče o krajinu umožní jednodušší čerpání prostředků. Dále je navíc umožněna i podpora stanic, jejichž zřizovatelem není nevládní nezisková organizace, týká se to například zoologických zahrad,“ vysvětlil Václav Zemek.

Přesun částky dvanácti milionů korun navrhuje přesunout z rozpočtového okruhu Činnosti v ochraně životního prostředí do Programu péče o krajinu ve výdajovém okruhu Zlepšování stavu přírody a krajiny, kde je na základě směrnice MŽP speciální podkapitola pro stanice. „Tento systém byl použit i v minulých letech a osvědčil se. Záchranné stanice z tohoto programu umějí čerpat a v minulosti s touto podporou jejich činnosti nebyl žádný problém,“ doplnil Václav Zemek.

Blogy