Ví ministr Ťok, co je péče řádného hospodáře?

22. července 2015

V minulých dnech na stránkách Lidových novin ministr dopravy Ťok obhajoval kroky a plány svého ministerstva v oblasti dalšího výběru mýta po roce 2017. Kolega Ťok opakovaně argumentuje názory ČSSD a vysvětluje, v čem jsou špatné, nehospodárné a ve své podstatě nesmyslné.

Rád bych proto pana ministra upozornil, že názory ČSSD důsledně vycházejí z vládního usnesení, které v polovině dubna tohoto roku schválila vláda Bohuslava Sobotky. A byl to právě ministr Ťok, kdo návrh tohoto usnesení na vládu přinesl a jeho přijetí prosadil. A to včetně konceptu přípravy systému elektronického mýta po roce 2016, který upřesňuje základní parametry dalšího postupu.

Na návrh ministra Ťoka proto ČSSD požaduje technologicky neutrální výběrové řízení, protože jím přiložený koncept o jednom technologicky neutrálním zadávacím řízení na dodavatele systému elektronického mýta po roce 2016 a v délce trvání 10 let hovoří. Tedy trváme pouze na tom, co vládě navrhl sám ministr Ťok, a jsem opravdu překvapený, že tento přístup jen dva měsíce poté označuje na stránkách LN za radikální.

Každý týden jiná čísla

Zároveň ministr dopravy obviňuje ČSSD ztoho, že nechce k výběru mýta přistupovat s péčí řádného hospodáře. Nevím, co péče řádného hospodáře znamená v hnutí ANO nebo na ministerstvu dopravy, ale u nás v Náchodě, kde mám tu čest starostovat, je to vždy ta nejvýhodnější varianta pro město a jeho občany. A nejlepší variantu zjišťujeme tak, že si porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. A těch nabídek musí být, pokud možno, co nejvíce, protože se tak zvyšuje konkurence mezi uchazeči a můžeme získat lepší nabídku.

Proto také ministři za ČSSD podpořili návrh ministra Ťoka, aby Česko uspořádalo velké, otevřené výběrové řízení, bez technologických omezení, a zjistili jsme, jaké máme možnosti a co nám případní dodavatelé nabízejí. Je pro nás proto velkým překvapením, že tak zkušený manažer nyní navrhuje řešení, které zásadním způsobem pozici státu oslabuje a snižuje šance na získání nejvýhodnější nabídky.

Nebudu a nechci zde reagovat na jednotlivá čísla, kterými argumentuje ministr Ťok při oceňování současného systému, protože na to jednak není prostor a jednak kolega Ťok používá každý týden jiná. Nicméně zůstatková hodnota současného systému je určitě odlišná od té pořizovací a jsem trochu překvapený, že tak zkušený manažer tento rozdíl nevnímá.

Závěrem již jen dvě poznámky. Ministr Ťok nyní také prosazuje, aby si stát sám provozoval „srdce mýta“, jak hezky napsal. Je ale celkem zarážející, že ještě v dubnu vládu ve svých materiálech přesvědčoval, že zabezpečení výběru mýta vlastními silami považuje ministerstvo dopravy za vysoce rizikové a finančně nákladné. Péče řádného hospodáře se tedy panu ministrovi v průběhu pár týdnů kamsi vytratila.

Nicméně abych končil optimisticky, pokud naplní ministr dopravy vládní usnesení a předloží koncept technologicky neutrálního výběrového řízení na provoz mýta na 10 let, bude se moci vláda i veřejnost na základě nabídek rozhodnout, co je pro ČR nejvýhodnější.

Konečně, pokud pan ministr varuje před dalšími neprůhlednými dodatky a smlouvami, je otevřená, neutrální a transparentní soutěž nejlepším způsobem, jak se podobným problémům vyhnout. ČSSD nezajímá, jakou technologii budeme po roce 2016 k výběru mýta používat. Chceme ale, aby to byla pro stát co nejvýhodnější varianta. A to zajistíme jedině tím, že necháme soutěžit co nejširší skupinu dodavatelů, nikoli prodloužením smlouvy Kapschi, jak ve své podstatě nyní navrhuje ministr Ťok.

 

Zdroj: Lidové noviny

Blogy