Vyjádření Marcela Chládka k novele zákona o státní sociální podpoře

22. srpna 2013

Vyjádření předsedy školského výboru Senátu Marcela Chládka k novele zákona o státní sociální podpoře, kterou předkládala poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD)

Vlasta Bohdalová: „Změna, kterou dnes schválili senátoři, ruší vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí, která vzala studentům ročního pomaturitního studia jazykových škol status studenta. Žáci, kteří se nedostali na vysoké školy, teď kvůli ní musí nejen platit jazykovou školu, ale také sociální a zdravotní pojištění, což je staví do nepředstavitelně nároční situace.“

Marcel Chládek: „Jazykové vzdělávání u nás stále výrazně pokulhává. Nechápu, proč se ministerstvo školství v uplynulém období rozhodlo pomaturitní jazykové školy nepodporovat. Tato změna by mohla přispět k tomu, aby se trend zhoršující se kvality jazykového vzdělávání obrátil k lepšímu.“  

Blogy