Vzrůstající sociální a rasové napětí ve společnosti je třeba okamžitě řešit!

3. července 2013

Sociální demokracie sleduje s velkým znepokojením sociální a rasové napětí ve společnosti, které naposledy eskalovalo při demonstraci v Českých Budějovicích. Nejde přitom o žádné lokální potíže, jsme svědky dlouhodobé radikalizace české společnosti napříč regiony, na niž upozorňují i odborníci. Je nepřijatelné, aby řešení těchto závažných problémů zakryla současná politická krize a vládní chaos. Zcela zásadní podíl na této situaci má špatná práce odcházející vlády P.Nečase, která v klíčových momentech selhala.

Selhání pravicové koalice vnímáme ve třech oblastech:

  1. Zoufalá sociální politika vlády, která byla postavena na plošných škrtech a má za následek, že se ještě více rozevřely pomyslné nůžky mezi majetnými a nemajetnými. Ti dříve chudí jsou nyní ještě chudší, ostatní chudnou též a svůj hněv často obrací ke svým spoluobčanům, kteří jsou ještě více závislí na pomoci státu. Jestliže se situace v sociálně vyloučených lokalitách neřeší, dochází ke zvyšování kriminality jak v nich, tak v jejich okolí.  
  2. Naprosto nedostatečné institucionální zabezpečení. Jediným orgánem na vládní úrovni, který aktivně řeší integrační politiku, je Agentura pro sociální začleňování. Nečasův kabinet ovšem dodnes nebyl schopen ani přijmout zákon, který by činnost instituce legislativně ukotvil. Agentura navíc nutně potřebuje posílit jak finančně, tak personálně. Kabinet v demisi měl na středeční, své patrně poslední schůzi, projednat zprávu o činnosti Agentury, ale protože tento materiál zařadil pouze do kolonky „pro informaci“, nevíme, jestli se jím ve skutečnosti vůbec zabýval. Problém je natolik závažný, že vláda nesmí dopustit, aby obce zůstaly na jeho řešení samy.
  3. Selhání vlády při čerpání evropských fondů. V případě segmentu boje proti sociálnímu vyloučení byla efektivita využívání evropských peněz v posledních letech velmi mizivá.

Je mimořádně důležité, aby se tento problém dál nepřehlížel a aby se jím odpovědné orgány a veřejní zástupci zabývali. Je potřeba zintenzivnit dlouhodobou a systematickou integrační práci s vyloučenými komunitami, která zahrnuje sociální práci, vzdělávání dětí i dospělých, politiku bydlení, tvorbu pracovních míst a v neposlední řadě úzkou spolupráci s policií. Příklady dobré praxe můžeme nalézt také mezi českými obcemi.   

Je nutné zastavit kolaps v čerpání peněz z fondů EU a pomocí evropských peněz realizovat programy, které se sociální integrací menšin zabývají. Další lavírování vlády je nepřijatelné a znamenalo by prohlubování již tak vážných problémů.

Blogy