Zákon o střetu zájmů schválen

14. září 2016

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení vládní novelu zákona o střetu zájmů. Představuje jedno z dlouhodobě očekávaných protikorupčních opatření připravovaných v souladu s vládním Akčním plánem boje s korupcí, ale také s dlouhodobým programem ČSSD, s programovým prohlášením vlády a koaliční smlouvou.

Návrh zákona zavádí zásadní změny, které posílí přehlednost, transparentnost a kontrolovatelnost při výkonu veřejné funkce. Budou zpřísněny sankce při porušení povinností vyplývajících ze zákona. „Majetková přiznání veřejných funkcionářů už se nebudou podávat na úrovni obcí, měst a krajů. Rušíme šest a půl tisíce evidenčních míst tím, že bude zřízen Centrální elektronický registr oznámení, který povede Ministerstvo spravedlnosti. Informace budou přehledně na jednom místě, navíc dojde k zásadnímu snížení nákladů a administrativy. A zatímco dnes mohou veřejní funkcionáři předkládat oznámení v papírové podobě, zákon zavádí povinnost elektronického podání," vysvětlil Jan Chvojka, člen Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD.

V rámci projednávání zákona ve Sněmovně bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, které zabraňují srůstání byznysu a politiky pro členy vlády. „Aktuální politická praxe ukazuje, že je nutné současná pravidla zpřísnit a regulovat. Pro ČSSD bylo klíčové, aby vládní návrh zákona byl přijat. Proto jsme netrvali na žádném pozměňovacím návrhu, chtěli jsme, aby potřebný počet poslanců podpořil vládní novelu zákona, neboť naše legislativa po úpravě střetu zájmů volá již dlouho," uvedl Roman Sklenák, předseda Poslaneckého klubu ČSSD.

Poslanecká sněmovna nakonec odsouhlasila, že člen vlády nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání, vydávat periodický tisk a držet podíl v mediálních domech. Obchodní společnosti, ve které člen vlády nebo jím ovládaná osoba bude mít alespoň čtvrtinový podíl, bude zapovězena účast v zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách. A podnikatelským subjektům s nejméně čtvrtinovým podílem člena vlády bude zakázáno poskytovat dotace nebo investiční pobídky. „Přijetím zákona o střetu zájmů jsme vyhověli i nevládním organizacím, které se na nás obrátily s prosbou o podporu," dodal Roman Sklenák.

Blogy