Zasedání Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance k šedesátému výročí založení

20. července 2015

Jako předseda Stálé delegace ČR do Parlamentního shromáždění Severoatlantické aliance jsem se v sobotu 18. července 2015 zúčastnil jednodenního semináře věnovanému 60. výročí založení PS NATO. Seminář se konal pod záštitou francouzské delegace, předsedy Senátu a ministra obrany Francie v nádherných prostorech Senátu FR v Lucemburském paláci.

Celé zasedání zahájil G. Larcher, předseda francouzského senátu a M. Turner, prezident PS NATO. Shromáždění pozdravil svým vzkazem J. Stoltenberg, generální tajemník Aliance.

První sekce se věnovala úlohám NATO a EU a jejich spolupráce v komplexu měnícího se světa. Vystoupení T. T. Stamatopoulouse, asistenta generálního tajemníka NATO pro politické a bezpečnostní otázky a A. Le Roye, generálního tajemníka EEAS (the European External Action Service) poukázali na současné bezpečnostní problémy, zejména ve vztahu k evropským členským zemím. Druhá sekce byla ve znamení Strategického konceptu 2015, kde vystoupil bývalý prezident PS NATO L. Bouvard a ministr obrany FR J. Y. Le Drian. Zasedání pozdravil svým zaslaným vzkazem i prezident F. Hollande.

Třetí sekce byla zaměřena na požadované kapacity a schopnosti, právě ve vztahu ke konceptu 2015 a měnícím se bezpečnostním podmínkám ve světě. V sekci vystoupili generál J. P. Paloméros, velitel transformace NATO (SACT), generál T. Middendorp, velitel holandské armády a generál E. Margail, velitel RRC-FR (Rapid reaction Corps France). Následovaly dotazy směřující k transformaci Aliance a výstavbě sil velmi rychlé reakce.

V poslední čtvrté části se hovořilo o úloze národních parlamentů i PS NATO za účasti bývalých viceprezidentů B. George (VB) a A. Agova (Bulharsko) a současné předsedkyně Výboru pro obranu a bezpečnost PS NATO M. Ameline (Francie) a prezidenta PS NATO M. Turnera (USA). Diskuse se vracela k úkolům parlamentářů a delegací, posilování vzájemné důvěry a propagace obranné politiky Severoatlantické aliance.  Po skončení slavnostního zasedání následovalo společné focení i s bývalými představiteli PS NATO a krátká prohlídka Lucemburského paláce.

Blogy