Zateplování budov je šancí pro Moravskoslezský kraj

7. října 2013

ČSSD podporuje závěry, které společně představily Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, aliance Šance pro budovy a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Sociální demokracie souhlasí s dlouhodobým financováním programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy a efektivním zapojením fondů Evropské unie pro energeticky úsporné renovace bytových domů a veřejných budov, které mohou vytvořit už do jednoho roku několik tisíc pracovních míst v Moravskoslezském kraji.

 „Navrhovaná řešení jdou ruku v ruce s ekologickým programem ČSSD a představují potřebnou rychlou reakci na tristní sociální situaci v regionu. Energeticky úsporné renovace budov jsou skvělou ukázkou toho, jak ekologická řešení zároveň naplňují cíle v sociální oblasti. Sociální efekt programu je dvojitý, nejenže krátkodobě vytváří pracovní místa a zvyšuje zaměstnanost, v dlouhodobém horizontu také ušetří výdaje na energii rodinám, obcím i státu,“ uvedl stínový ministr životního prostředí Vladimír Špidla.

„Zateplování a s ním spojené vytváření pracovních míst může být důležitým příspěvkem k postupné restrukturalizaci ekonomiky Moravskoslezského kraje. A je zároveň rychlou odpovědí na nejaktuálnější problémy,“ doplnil Lubomír Zaorálek, místopředseda sociální demokracie a lídr stranické kandidátky v Moravskoslezském kraji.

ČSSD navrhuje, kromě vytvoření dlouhodobého rámce pro financování energeticky úsporných renovací budov z programu Zelená úsporám, také urychlené využití zbývajících prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí může tímto způsobem zachránit již pouze prostředky na rok 2013, tedy pouhou sedminu z celkové částky na sedmileté dotační období. I to je ale lepší, než sledovat, jak peníze z Bruselu určené pro rozvoj naší země nenávratně mizí.

Impuls stavebnictví a vytvoření více než 4 000 pracovních míst v Moravskoslezském regionu bude nepřehlédnutelnou úlevou pro region. Příznivý dopad mají ale programy úspory energie nejen z regionální perspektivy. Víme, že díky multiplikačnímu faktoru ve stavebnictví a zapojení soukromých peněz, přinese milion korun investovaný do zateplování navýšení HDP o 2,13 až 3,59 milionu korun. Běžné státní výdaje ve stejné výši by oproti tomu přinesly nárůst o pouhých 600 tisíc korun. Samotná investice se navíc vrátí velmi rychle, už během jednoho roku.

Potenciál úspor energie v budovách terciárního sektoru je až 49% současné spotřeby energie. Podle odhadů je možné na úsporách ve veřejných budovách ušetřit 10 až 12 miliard ročně. Dobře provedený program zateplování by tak ve svém souhrnném efektu mohl znamenat růst HDP až o 1 %. To není málo, nehledě na další efekty, jako je zvýšení kvality bydlení a postupně i snižování energetické závislosti České republiky.

Blogy