Živnostníci nejsou paraziti

21. března 2013

Jedno přísloví praví: Co jsi z úst vypustil, ani párem koní zpátky nedostaneš. Nic tedy není platné našemu stínovému ministrovi financí Janu Mládkovi, že se živnostníkům následně několikrát za svá nelichotivá slova o živnostnících, pronesená na sjezdu ČSSD, omluvil.

Rád bych proto zveřejnil můj osobní stručný pohled na tuto problematiku. Zdůrazňuji, že ČSSD trvale zastává své ideové a programové zásady, mezi něž mimo jiné patří podpora malého a středního podnikání, ale i zajištění sociální ochrany všech vrstev společnosti. Živnostníky v tomto kontextu považuji za významnou součást české ekonomiky. V době, kdy velcí zaměstnavatelé omezují svoji výrobu, zahraniční investoři opouštějí české průmyslové zóny, vládní agentury, které mají v popisu přivádění zahraničních investorů, jsou paralyzovány a vládou vlastněné přepravní společnosti omezují veřejnou službu a znesnadňují lidem dojíždění za prací, považuji živnostníky a malé a střední podnikatele za důležitý motor dalšího ekonomického růstu. Zvláště pak v regionech, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností nebo kde chybí velcí zaměstnavatelé. Jako hejtman si přeji, aby se živnostníkům v jižních Čechách dařilo.

Mrzelo by mě, kdyby v souvislosti s nešťastnými slovy pana Mládka zanikla loňská „kampaň“ TOP 09, která prostřednictvím bývalého ministra Jaromíra Drábka prosazovala snížení výdajových paušálů, zavedla razantní opatření proti tzv. švarc systému a jeho ústy prohlásila, že živnostníci podnikají v příjemném prostředí. Rád bych připomenul slova, která zazněla na programové Konferenci ČSSD v září 2010 v Olomouci: „Sociální demokracie minimálně od druhé světové války vycházela ze symbiózy mezi sociálním státem a středními vrstvami.“ A pevně věřím, že to bude platit i do budoucna.

Na druhou stranu platí, že střední třída a živnostníci jsou součástmi společnosti, v níž základními hodnotami musí být solidarita a sociální spravedlnost.

 

Zdroj: Právo (21.3.2013)

Blogy