Změny ve výuce základních škol jsou nutné, posílit je potřeba hlavně matematiku

21. ledna 2013

ČSSD považuje změny Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, ke kterým se konečně pravicové vlády za více než šest let svého úřadování rozhodly, za nutné a mimořádně potřebné. Jsme přesvědčeni o tom, že výsledky mezinárodních srovnání, které odhalují klesající znalosti českých školáků, jasně ukazují na nutnost zásadní reformy základního vzdělávání v naší zemi.

ČSSD proto vnímá návrh ministra Fialy, který změny naplánoval na 1. září 2013, za krok správným směrem. Samotný obsah návrhu ovšem vnímáme v několika oblastech jako nedostatečný a nedotažený. Mrzí nás proto, že Petr Fiala z přípravy takto důležité změny ČSSD a opozici zcela vynechal.  

Pokud bychom se mohli na materiálu podílet, zcela jistě bychom navrhovali daleko silnější změnu v pojetí výuky matematiky. Právě v této oblasti vykazovali čeští žáci největší propad. Je proto nutné zahájit reformu výuky matematiky a přijmout takové učební postupy, které posílí matematiku coby vyhledávaný a zábavný předmět. Na návrzích této reformy již ČSSD pracuje a v pracovní skupině má jak studenty, tak i renomované vysokoškolské pedagogy. Znalosti matematiky totiž posílí nejenom zoufale nízkou finanční gramotnost českých žáků, ale dlouhodobě pomohou matematicky vzdělanější lidé zvýšit konkurenceschopnost ČR.

V dopravní výchově, která je součástí ministerského návrhu, bychom určitě více akcentovali znalost obecných zásad bezpečnosti namísto znalosti paragrafů a textů zákonů, z kterých mají být děti dle návrhu zkoušeny.

Sociální demokracie je v případě, že bude mít po příštích volbách do Poslanecké sněmovny vládní odpovědnost, připravena tyto změny dopracovat. Důraz v základním vzdělání chceme dát především na maximální uplatnění znalostí v praxi a tím v budoucnu posílit úspěchy ČR na mezinárodním poli. 

 

Blogy