Zpětný chod pana ministra

2. července 2015

Andrej Babiš vzal zpátečku z tvorby vlastní koncepce penzijní reformy. K rozhodnutí opustit toto téma zřejmě přispěl i návrh jím osloveného experta, který kromě jiného navrhl zrušit státní příspěvek na stávající penzijní připojištění, píše Václav Votava pro Právo.

Není pak divu, že pan ministr začal rychle couvat. Výrazně omezit oblíbené spoření na důchod je nejen cesta, jak rychle naštvat mnoho voličů najednou, ale i popření hlavního požadavku na důchodový systém – jeho stability a neměnnosti. Máme zde přes 4,5 milionů lidí, kteří přemýšlí, z čeho budou jednou v důchodu žít a penzijní připojištění je pro ně jednou z cest, jak si na stáří přilepšit. Velká část obyvatel nemá takové příjmy, aby si mohla dávat stranou velké částky, ovšem dlouhodobě spořit malé částky je pro ně cestou. Všechny tyto občany bychom od dlouhodobého spoření na stáří odradili.       

 Pan ministr naznal, že vytvořit nový důchodový systém není jednoduché. Jsem docela rád, že si to dovede přiznat a nepouští se po vzoru TOP09 a ODS do neuvážených eskapád a sociálního inženýrství. Směřování důchodového systému musí být dlouhodobě ekonomicky udržitelné a smysluplné jak pro stát, tak pro budoucí důchodce.

Nehovoříme zde o letech, ale desetiletích. Fungující koncepce důchodového systému musí vzniknout na základě celospolečenského konsenzu, to proto, aby se zhusta neměnila po každých volbách. Měla by být stabilní, neměnná a předvídatelná.  Nyní rušený druhý pilíř důchodového spoření nesplnil ani jednu tuto podmínku. Nevznikl na základě celospolečenské shody a nebyl výhodný ani pro stát, ani pro občany.

Naproti tomu některé návrhy z dílny ministryně práce a sociálních věcí Marksové stojí minimálně za úvahu. Například sdílení vyměřovacích základů párů, které společně vychovávají děti. Dnes jsou to většinou ženy, které jsou ve svém pracovním uplatnění a kariéře zabrzděny mateřstvím a péčí o děti. Nižší výdělky pro ně znamenají i nižší důchody v budoucnu a to si raději ani neberme do úvahy zhoršení situace samoživitelek, když se manželství rozpadne. Také osaměle žijící důchodci jsou jednou ze skupin nejvíce ohrožených chudobou a ze statistik jasně vyplývá, že - zejména ve vyšších věkových kategoriích – se většinou jedná o ženy.

A tak je možná dobře, když ve vládě bude každý dělat, to co by měl umět nejlépe. Ministr zdravotnictví se starat o zdraví pacientů, ministryně práce navrhovat reformu penzí a ministr financí vybírat daně.  

Zdroj: Právo

Blogy