Dokumenty

8. března 2016

Stáhněte si další bannery naší informační kampaně

Máme pro vás další bannery z kampaně ČSSD "Dva roky ve vládě", které si můžete stáhnout.

29. února 2016

Informační kampaň ČSSD

Zde si můžete stáhnout banery, které jsou použity pro naši kampaň "2 roky ve vládě"

11. března 2015

Knihovnička sociálního demokrata

V přiloženém souboru naleznete literaturu, která se váže k historii sociální demokracie.

10. srpna 2012

Dokument - Nezávislí právníci považují Nečasovy církevní restituce za protiústavní

Nezávislí právníci považují Nečasovy církevní restituce za protiústavní

13. března 2012

Problematika návrhu zákona o zmírnění některých křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

8. listopadu 2011

Programová konference ČSSD

ČSSD zakončuje první etapu veřejných debat o reformních programových návrzích v oblasti zdravotnictví, důchodů, daní a boje proti korupci. Na ...

8. srpna 2011

Integrované reformy důchodová a sociální pro Českou republiku

O důchodové reformě se hovoří již více než deset let. Oficiálně byly ustaveny dvě Bezděkovy komise, přesto je důchodová reforma v nedohlednu. Každý ...

24. července 2009

VLÁDA MIRKA TOPOLÁNKA V KRIZI NEOBSTÁLA

Vláda Mirka Topolánka vězí svými politickými postoji a ekonomickými recepty hluboko v minulosti. Podcenila hospodářskou krizi a není jí schopna ...

24. července 2009

TOPOLÁNKOVA VLÁDA ŠKODÍ VZDĚLANOSTI

S hlubokými obavami sledujeme systematickou destrukci české vzdělávací soustavy současnou vládou. Časté novely školských zákonů jsou nesystémové, ...

24. července 2009

TOPOLÁNKOVA VLÁDA – ZÁHUBA ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Trváme na zrušení všech regulačních poplatků zavedených vládou ODS, které se staly bariérou k potřebné zdravotní péči pro statisíce sociálně ...

24. července 2009

SOCIÁLNÍ STÁT PŘÁTELSKÝ K RODINÁM S DĚTMI

Reforma bohatých, která proběhla za současné vlády, zvýhodnila pomyslných horních deset tisíc vůči těm, kdo řádně pracují a vychovávají děti, tedy ...

24. července 2009

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT

ČSSD usiluje o přiměřené důchody, které zajistí dostatečnou náhradu mzdy nebo platu ve stáří, při invaliditě, osiření a ovdovění, a o finanční ...

24. července 2009

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH KVALITY ŽIVOTA

Sociální služby chápe ČSSD jako veřejnou službu, kterou musí stát a samosprávy garantovat. Jedním z jejich hlavních cílů je, pokud to zdravotní stav ...

24. července 2009

PRÁVO NA BYDLENÍ PATŘÍ MEZI PRIORITY ČSSD

Přiměřené bydlení je základním lidským právem. V článku č. 25 to uvádí Všeobecná deklarace lidských práv a plně z této teze vychází i politika České ...

24. července 2009

MYSLEME NA LIDI - S NEZAMĚSTNANOSTÍ BOJUJME AKTIVNĚ

Práce je základem produktivního života, naší tvořivosti a sociální bezpečnosti, základem rozvoje schopností každého člověka. Práce představuje ...

24. července 2009

KRIZE NESMÍ ODDÁLIT OPATŘENÍ PROTI ZMĚNÁM KLIMATU

ČSSD si je plně vědoma toho, že výsledkem letošního Kodaňského summitu musí být přijetí Mezinárodní dohody o řešení klimatických změn po roce 2012. ...

24. července 2009

ČSSD PROTI KRIZI EKONOMIKY I POLITIKY

ČSSD považuje současnou politickou situaci v České republice za kritickou a dlouhodobě neudržitelnou. Jsme přesvědčeni, že vláda Mirka Topolánka ...

24. července 2009

ČLENSTVÍ ČR V NATO JE ZÁVAZEK I ZODPOVĚDNOST

Zahájení reformy ozbrojených sil v době vlády sociální demokracie bylo důležitým krokem, bez kterého by se naše republika nemohla stát platným ...

24. července 2009

ČESKÁ OTÁZKA JE OTÁZKOU EVROPSKOU

Bipolární svět, ve kterém jsme kdysi žili, skončil. Nyní jsme svědky dohasínání krátkého období unipolárního světa vedeného jedinou supervelmocí, ...

24. července 2009

BOJ S KORUPCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Korupce je velmi nebezpečným jednáním, které může mít, nekladou-li se mu účinné zábrany, vážné dopady na fungování celého státu a společnosti. ...

24. července 2009

VZDĚLANOSTNÍ SPOLEČNOST - ROVNÉ ŠANCE PRO KAŽDÉHO

I v současné době musí stát garantovat jednotnou a prostupnou vzdělávací soustavu, jako podmínku pro vytvoření společnosti, která staví svůj ...

24. července 2009

ÚSTAVNÍ PRÁVO NA BEZPLATNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI MUSÍ BÝT ZACHOVÁNO

ČSSD výrazně protestuje proti návrhu ODS, díky kterému by děti a důchodci museli platit u lékaře. Jde o asociální plán, který by neúměrně ekonomicky ...

24. července 2009

Usnesení XXXIV. Sjezdu ČSSD konaného ve dnech 23. - 25. března 2007 BVV Brno

XXXIV. sjezd ČSSD: 1. schvaluje jednací řád XXXIV. sjezdu ČSSD;

24. července 2009

STANOVISKO K RADAROVÉ ZÁKLADNĚ USA NA ÚZEMÍ ČR

ČSSD nesouhlasí s umístěním radarové základny protiraketového systému USA na území České republiky pouze na základě bilaterální smlouvy mezi ČR a ...

24. července 2009

SOCIÁLNÍ STÁT JAKO OSVĚDČENÝ A NEZASTUPITELNÝ NÁSTROJ SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

Česká strana sociálně demokratická důsledně trvá na zachování a dalším rozvíjení evropského modelu sociálního státu v našich specifických ...

24. července 2009

NE GLOBÁLNÍMU OTEPLOVÁNÍ, ANO UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

ČSSD si je vědoma své spoluodpovědnosti při řešení nejnaléhavějších ekologických problémů dneška: klimatických změn a úbytku biodiverzity na naší ...

24. července 2009

O PODPOŘE A VÝZNAMU KULTURY

Problémy, které vyplývají z omezování sociálního státu, a odůvodněná obava ze ztráty národní identity v rychle se globalizujícím světě vedou nás, ...

24. července 2009

NEDOPUSŤME OHROŽENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR

ČSSD si je vědoma principiálního postavení energetiky v českém hospodářství a jejího zásadního významu pro budoucnost naší země. Považujeme proto ...

Blogy