NEDOPUSŤME OHROŽENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR

ČSSD si je vědoma principiálního postavení energetiky v českém hospodářství a jejího zásadního významu pro budoucnost naší země. Považujeme proto problematiku energetické politiky státu a energetické bezpečnosti za zcela zásadní.

NEDOPUSŤME OHROŽENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČR

Blogy