Programová konference ČSSD

ČSSD zakončuje první etapu veřejných debat o reformních programových návrzích v oblasti zdravotnictví, důchodů, daní a boje proti korupci. Na Programové konferenci proběhne vyhodnocení této veřejné diskuse a budou přijaty nové programové dokumenty ČSSD.

Prezentace z panelových diskuzí

MUDr. David Rath - téma zdravotnictví

Mgr. Jiří Dienstbier - téma boj proti korupci

Ing. Jan Mládek CSc. - téma daní

PhDr. Martin Potůček - téma důchody

Asociace krajů ČR a hejtmani ČSSD

JUDr. Michal Hašek

Bc. Milan Chovanec

MUDr. Jiří Běhounek

Mgr. Radko Martínek

Projev předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky na Programové konferenci v Praze

Přepis projevu předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky

Tisková konference ČSSD na Programové konferenci ČSSD

Tisková konference ČSSD na Programové konferenci ČSSD - závěr

 

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka představuje programovou konferenci:

 

Předběžný harmonogram Programové konference ČSSD:

09.00 09.10 zahájení Programové konference
09.10 09.10 úvodní slovo předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky
09.30 10.30
1. panelová diskuse – panel VIP osobností
10.30 10.40 vystoupení zah. hosta – předsedy strany SMER-Sociální dem. Roberta Fica
10.40 11.30 2. panelová diskuse – téma zdravotnictví
11.30 11.35 vystoupení hosta – předsedy ČMKOS Jiří Zavadila
11.35 12.25 3. panelová diskuse – téma boj proti korupci
12.25 13.25 přestávka na oběd
13.25 14.15 4. panelová diskuse – téma daní
14.15 14.20 vystoupení hosta
14.20 15.10 5. panelová diskuse – téma důchody
15.10 16.00 6. panelová diskuse – Asociace krajů ČR a hejtmani ČSSD
16.00 16.30 diskuse – předseda MSD a další
16.30 16.40 závěrečné slovo předsedy ČSSD B.Sobotky
17.00

tisková konference ČSSD

 

Obsazení jednotlivých panelových diskusí

1. panelová diskuse – panel VIP osobností

PhDr. Lubomír Zaorálek

Místopředseda ČSSD a Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky, stínový ministr financí, místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD, předseda zahraničního výboru PS PČR, předseda a poté místopředseda Poslanecké sněmovny. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Ostravě. V lednu 1990 byl kooptován do Federálního shromáždění za OF. V červnu 1996 zvolen do parlamentu jako poslanec za ČSSD. Zastával funkci vedoucího parlamentní delegace ČR pro Středoevropskou iniciativu. Po jeho opětovném zvolení poslancem v r. 1998 byl zvolen předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a místopředsedou klubu ČSSD. www.lubomirzaoralek.cz

PhDr. Václav Bělohradský

V roce 1970 po sovětské okupaci odešel do emigrace a působil postupně jako pedagog na Filozofickém institutu v Janově, od roku 1973 byl tamtéž profesorem sociologie. Dlouhá léta spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a českým domácím disentem. Od roku 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Svá díla vydával nejprve pouze v Itálii, poté v češtině v exilových nakladatelstvích, v Česku od roku 1991. Publikuje též v Británii, USA a Kanadě.

Profesor Jiří Přibáň

V roce 1989 absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Profesor právní filosofie a sociologie na Karlově univerzitě, nyní dlouhodobě působí na Cardiff Law School, University of Wales.

Mgr. Tereza Stöckelová Ph.D.

Česká socioložka a aktivistka. V současnosti pracuje v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR – Gender a sociologie. Od února 2009 je členkou České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty při Je autorkou knihy Akademické poznávání, vykazování a podnikání - Etnografie měnící se české vědy.

Ing. Brigita Schmögnerová CSc.

Významná slovenská ekonomka. Výkonná tajemnice Evropské hospodářské komise při OSN, Ministrině financí SR 1998 – 2002 a místopředsedkyně vlády 1994. Od 1. 9. 2005 je členkou senior managementu Evropské banky pro obnovu a rozvoj v Londýně. Zastává post víceprezidentky.

 

2. Panelová diskuse – téma zdravotnictví

Moderuje: David Rath
Účastníci: Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Miloš VOLEMAN, Bc. Dagmar Žitníková
MUDr. David Rath

hejtman Středočeského kraje, poslanec

Byl předsedou výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. V období 2005 až 2006 byl ministrem zdravotnictví. Je také zastupitelem města Hostivice. Dříve působil jako lékař, soukromý ambulantní internista, primář záchranné služby a učitel na lékařské fakultě. V roce 1995 založil Lékařský odborový klub a v roce 1998 byl zvolen prezidentem České lékařské komory. www.rathdavid.cz

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

senátor, chirurg a onkolog

Předchozí zkušenosti: Od roku 1979 pracoval jako chirurg a onkolog v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, zprvu jako sekundární lékař, posléze docent, ředitel ústavu (2000-2001), náměstek ředitele pro rozvoj, vědu a výuku (2002-2008) a opět jako odborný lékař (2008-2010). V lednu 2010 dostal výpověď ze zaměstnání pro údajnou nadbytečnost, což vyvolalo nemalé protesty odborné i laické veřejnosti. www.zaloudik.cz

Miloš Voleman

Místopředseda Lékařského odborového klubu svazu českých lékařů

Bc. Dagmar Žitníková

Předsedkyně  Odborového svazu zdravotnictí. Absolvovala specializační studium anestézie, resuscitace a intenzivní péče na IDVZP v Brně. Od 1. 1. 2004, po oddělení záchranné služby od nemocnice, pracuje jako zdravotnický záchranář v Územním středisku zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje na pracovišti ve Valašském Meziříčí. Zkušenosti v odborech sbírá od roku 1998. V roce 2002 byla zvolena do výkonné rady OS, k 1. 5. 2005 na tuto funkci rezignovala. Dne 2. 12. 2005 byla na celostátní konferenci zvolena místopředsedkyní a vystřídala tak Janu Dvořákovou, která ve funkci skončila ze zdravotních důvodů. V roce 2006 byla znovu zvolena do funkce místopředsedkyně. Dne 25. 11. 2010 byla na VI. sjezdu OSZSP ČR v Hradci Králové zvolena do funkce předsedkyně OS.

 

3. Panelová diskuse – téma boj proti korupci

Moderátor: Mgr. Jiří Dienstbier
Účastníci: Mgr. Marie Benešová, Jan Štern, David Ondráčka, JUDr. Jeroným Tejc
Mgr. Jiří Dienstbier

Advokát, politik a stínový ministr spravedlnosti. Je dlouholetým členem ČSSD, dva roky byl předsedou Mladých sociálních demokratů. V letech 1990–1992 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, v letech 1994–1998 a pak od roku 2006 člen zastupitelstva Městské části Prahy 2.

Mgr. Marie Benešová

Advokátka, politička, místopředsedkyně ČSSD, mluvčí stínové vlády pro boj s korupcí. V roce 1994stala prokurátorkou Vrchního státního zastupitelství v Praze, ale na jaře 1996 na funkci rezignovala a otevřela si v Kladně advokátní kancelář. V lednu 1999 jí ministr spravedlnosti Otakar Motejl  nabídl funkci nejvyšší státní zástupkyně, kterou zastávala od 15. ledna 1999 až do 29. září 2005, kdy byla odvolána z funkce vládou Jiřího Paroubka. Po odvolání se vrátila do advokacie, kde působí doposud.

David Ondráčka

Ředitel Transparency International ČR. David Ondráčka absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, po předchozím studiu mezinárodních vztahů na UP v Olomouci, politologie na UK v Praze a politické filozofie na NYU v New Yorku. V TIC působí od roku 2001, od ledna 2008 na pozici ředitele, dříve působil ve veřejné správě. Specializuje se na problematiku politické korupce, veřejných zakázek a investic a veřejné správy a reformy veřejných politik. Působí jako expert a konzultant pro mezinárodní instituce a organizace v řadě zemí od Evropy, přes Kavkaz až po Mongolsko. Přednáší související témata na českých vysokých školách (UK a MUP v Praze, MU v Brně). Mluví anglicky, francouzsky a polsky. Získal v roce 2009 cenu Alice Gariggue Masaryk.

Jan Štern

Scénárista a dramaturg. Narodil jsem se v roce 1953. Jako již skoro dospělého mě hluboce poznamenal rok 1968. Snad i proto jsme s kamarády za totality vydávali samizdatový časopis Prostor, který vychází dodnes. Byl jsem vedoucím činitelem OF (předseda organizační komise a člen Rady OF) a následně i poslancem Federálního shromáždění za OF, později pak za ODA. Z politiky jsem odešel do médií a nakonec jsem zakotvil v ČT, kde jsem se coby dramaturg a producent podílel na vývoji pořadů a filmů (Aréna, Nadoraz, Dvaadvacítka, Největší Čech, Uvolněte se, prosím, Nuda v Brně). Nejvíce si cením dokumentárního cyklu o obětech komunistické represe Ztracená duše národa, který jsem realizoval jako vedoucí projektu a spolurežisér. V současné době jsem na volné noze jako scénárista a producent.

JUDr. Jeroným Tejc

Místopředseda Poslaneckého klubu
Od roku 1997 člen ČSSD - 1999 až 2004 a 2007 až 2008 předseda místní organizace ČSSD Brno-střed - 2002 až 2006 člen Zastupitelstva města Brna - od června 2006 poslanec PČR za Jihomoravský kraj; v současnosti též předseda Stálé komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen Ústavně-právního výboru a Výboru pro bezpečnost - 2007 zvolen místopředsedou Ústřední kontrolní komise ČSSD http://www.tejc.cz

 

4. Panelová diskuse – téma daně

Moderátor: Ing. Jan Mládek CSc
Účastníci: Ing. Josef Tauber, RNDr. Pavel Rusý, prof. Jan Švejnar PhD.
Ing. Jan Mládek CSc

Stínový ministr financí.Ředitel Českého Institutu Aplikované Ekonomie s.r.o. a předseda družstva pro ekonomická, politická a sociální studia FONTES RERUM. viceguvernér Mezinárodního měnového fondu pro Českou republiku, Washington, D. C. Od června 1999 do května 2001 - 1. náměstek ministra financí.

Ing. Josef Tauber

generální ředitel ČIB, předseda správní rady Fond pojištění vkladu 2000, člen České bankovní asociace

RNDr. Pavel Rusý

V letech 1989–1991 pracoval ve výzkumném ústavu energetickém EGÚ. Na tomto prestižním pracovišti se podílel na projektech v oblasti vzdušného transportu emisí, modelování řídících procesů v jaderné elektrárně Temelín a dalších. V roce 1992 nastoupil do GfK na pozici specialisty na zpracování dat a analýzy.  V letech 1997–2002 byl výkonným ředitelem Sdružení STEM/MARK – GfK. Ředitel speciálních projektů GfK Czech a Special Projects Director GfK Czech.

Profesor Jan Švejnar PhD.

Česko-americký ekonon, v současnosti působí jako profesor ekonomie, obchodu a hospodářské politiky na Michiganské univerzitě . V roce 1991 založil na Karlově univerzitě CERGE (Center for Economic Research and Graduate Education - Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium), kde dodnes působí jako předseda výkonného a dozorčího výboru a hostující profesor. V roce 2008 kandidoval na post prezidenta České republiky. www.jansvejnar.cz

 

5. Panelová diskuse – téma důchody

Moderátor: PhDr. Martin Potůček
Účastníci:
PhDr. Jiří Špidla, Prof. Ing. Jaroslav Vostatek CSc., Vít Samek, Ing. Zdeněk Škromach, Judr. Jarmila Škvrnová
PhDr. Martin Potůček

Vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie a garantuje magisterský a doktorský program Veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
V letech 2004-2005 byl členem Odborné komise pro společenské vědy Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR. V letech 2008-2010 byl členem Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR. www.martinpotucek.cz

PhDr. Vladimír Špidla

mluvčí stínové vlády pro evropské záležitosti, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

V roce 1996 byl zvolen poslancem do Poslanecké sněmovny PČR. V letech 1998 až 2002 vykonával funkci 1. místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí. Roku 2001 byl zvolen předsedou ČSSD a v roce 2002 coby předseda vítězné strany byl jmenován do funkce premiéra. Po svém odstoupení v roce 2004 se stal členem první Barrosovy Evropské komise, kde pět let odpovídal za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. je vedoucím katedry veřejné ekonomiky na Vysoké škole finanční a správní od roku 2007. Bezprostředně předtím byl po dobu více než 8 let předsedou představenstva a generálním ředitelem životní pojišťovny Wüstenrot.

JUDr. Vít Samek

Vedoucí Právního oddělení ČMKOS, expert v oblasti penzijních systémů a člen tzv. Bezděkovy komise.

Ing. Zdeněk Škromach

Místopředseda ČSSD, senátor a místopředseda Senátu Parlamentu České republiky stínový ministr práce a sociálních věcí. V roce 2010 porazil ve volbách do Poslanecké sněmovny jako lídr kandidátky Petra Nečase a na podzim  jako kandidát ČSSD v Hodoníně byl zvolen senátorem.

JUDr. Jarmila Škvrnová

Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí ČR.

 

Panelová diskuse – Asociace krajů ČR a hejtmani ČSSD

Moderátor: Michal Hašek
Účastníci: Bc. Milan Chovanec, MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Radko Martínek, Mgr. Jiří Zimola
JUDr. Michal Hašek

1. místopředseda ČSSD, poslanec, hejtman a předseda Asociace krajů ČR, stínový ministr zemědělství Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 získal  nejvíce preferenčních hlasů voličů ČSSD v celé České republice.

Bc. Milan Chovanec

hejtman Plzeňského kraje, předseda Kontrolního výboru Magistrátu Města Plzně

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje Vysočina od listopadu 2008. V období let 2004 až 2008 byl předsedou Zdravotní komise Rady kraje Vysočina. Od roku 2002 je členem Rady města Pelhřimov, v němž od roku 1998 působí jako zastupitel. Dříve pracoval jako primář, náměstek Nemocnice Pelhřimov a od roku 2001 byl vědeckým sekretářem v České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Mgr. Radko Martínek

hejtman Pardubického kraje od listopadu 2008. V roce 1998 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, následně znovu ve volbách v roce 2002 a 2006. Poslaneckého mandátu se vzdal v únoru 2009.

Dříve působil jako středoškolský učitel na Středním odborném učilišti v Moravské Třebové a poté na gymnáziu tamtéž. Členem České strany sociálně demokratické je od roku 1996.

ZAHRANIČNÍ  HOSTÉ – Programová konference ČSSD

(12.11.2011, Praha)

Slovenská delegace:

Robert FICO, předseda SMER-SD a místopředseda Národní rady

Monika FLAŠÍKOVÁ – BEŇOVÁ, europoslankyně a místopředsedkyně frakce S+D v EP

Olga ALGAYEROVÁ, stínová ministryně zahraničních věcí

Vladimír FAIČ, poslanec Národní rady, člen vedení strany, bývalý šéf poradců na Úřadu vlády

Příjezd v 8.40, odjezd v 11.15. Mezitím projev R. Fica 10.30-10.40, v 10.50 si ho bere Česká televize do přímého vstupu. Nutné určit čas bilaterální schůzky B. Sobotky a R. Fica.

VIP panelisté:

Catherine TRAUTMANN, europoslankyně, šéfka Delegace francouzských socialistů v Evropském parlamentu, členka Výboru pro rybolov, náhradník ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. V současné době kandidátka na šéfku socialistické frakce v Evropském parlamentu.

Vystudovala teologii ve Štrasburku se specializací na historii náboženství.

Ve své politické kariéře byla poslankyní francouzského Parlamentu (1986-1988), státní tajemnicí pro starší a postižené občany, v letech 1989-1997 a 2000-2001 byla starostkou Štrasburku a mezitím byla premiérem Jospinem jmenována ministryní kultury a komunikací (1997-2000) stejně jako mluvčí vlády (1997-1998).

Nyní je členkou městské rady a druhou místopředsedkyní Rady pro univerzity a ekonomický rozvoj.

Je držitelkou čestného doktorátu z Univerzity v Leicesteru.

Brigita SCHMOGNEROVÁ

byla v roce 1994 místopředsedkyní dočasné slovenské vlády Jozefa Moravčíka. Ve vládě Mikuláše Dzurindy byla v letech 1998 – 2002 ministryní financí, zavedla několik ekonomických opatření jako zvýšení nepřímých daní včetně DPH, snížení přímých daní, restrukturalizace bankovního sektoru. Poté zastávala vysoký post v Evropské hospodářské komisi pří OSN a byla viceprezidentkou Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Jejím hlavním oborem je ekonomie.

Jiří PŘIBÁŇ

je právní teoretik a sociolog, profesor na Cardiff University. Kromě právně-filosofických a politických témat se začal zabývat také problémy globalizace, kultury, médií a současných proměn estetického myšlení.

Václav BĚLOHRADSKÝ

je český filosof, sociolog a politolog. Vystudoval češtinu, historii a filosofii na Univerzitě Karlově. V roce 1970 emigroval do Itálie, kde byl od roku 1973 profesorem sociologie vědění na univerzitách v Janově a v Terstu. Od roku 1990 je hostujícím profesorem na Univerzitě Karlově. Pravidelně se vyjadřuje k politickým a společenským tématům.

 

Ostatní zahraniční hosté:

Mirjana FERIČ-VAC

je profesorka anglického a německého jazyka a literatury. Je viceprezidentkou celosvětové organizace sociálních demokratek SI Women a místopředsedkyní chorvatské SDP. V letech 2000 – 2003 byla členkou chorvatského parlamentu. Žila v Německu, kde vedla programy pro imigranty.

Alan CLERGERIE

Člen francouzské Socialistické strany, gestor programu The Project´s European Messengers, členem týmu Francoise Hollanda

Karl DUFFEK

Ředitel Renner Institutu, Rakousko

Mirko HEMPEL

Ředitel Friedrich Ebert Stiftung Praha

Dimitris PLOUMPIS, Pantelis KYRKOPOULOS

Členové PASOK

 

Programová konference ČSSD – seznam velvyslanců, kteří se zúčastní konference

ELEONORA DIMITROVA

ANO

Bulharsko

charge d´affaires

Tijana Nilsen

ANO

Norsko

rada

José Júlio Pereira Gomes

ANO

Portugalsko

velvyslanec

George Monteiro Prata

ANO

Brazílie

velvyslanec

Jan Pastwa

ANO

Polsko

velvyslanec

Kaspars Ozoliņš

ANO

Lotyšsko

velvyslanec

Pierre Levy

ANO

Francie

velvyslanec

Nicolas de Lacoste

ANO

Francie

rada

Peter Brňo

ANO

Slovensko

velvyslanec

Yu Qingtai

ANO

Čína

velvyslanec

Marta Ruiz

ANO

Španělsko

rada

Daniela Gitman

ANO

Rumunsko

velvyslanec

Renilde Loeckx

ANO

Belgie

velvyslanec

Ulrich Ernst

ANO

Německo

rada

Ferdinand Trauttmansdorffa

ANO

Rakousko

velvyslanec

Tomas Hajek

ANO

Rakousko

rada

Igor Kolesenkov

ANO

Rusko

rada

Smiljana Knez

ANO

Slovinsko

velvyslanec

Celia-Sandra Botha

ANO

JAR

velvyslanec

Jaen Faltz

ANO

Lucembursko

velvyslanec

Rolf Ericsson

ANO

Švédsko

charge d´affaires

Ole E. Moesby

ANO

Dánsko

velvyslanec

Larse Kjellberg

ANO

Dánsko

rada

Mike Moon

ANO

Velká Británie

rada

Programová konference ČSSD – seznam velvyslanců, kteří se zúčastní konference

(Programová konference ČSSD, 12.11.2011, Hotel Olympik, Praha)

 

ELEONORA DIMITROVA

ANO

Bulharsko

charge d´affaires

Tijana Nilsen

ANO

Norsko

rada

José Júlio Pereira Gomes

ANO

Portugalsko

velvyslanec

George Monteiro Prata

ANO

Brazílie

velvyslanec

Jan Pastwa

ANO

Polsko

velvyslanec

Kaspars Ozoliņš

ANO

Lotyšsko

velvyslanec

Pierre Levy

ANO

Francie

velvyslanec

Nicolas de Lacoste

ANO

Francie

rada

Peter Brňo

ANO

Slovensko

velvyslanec

Yu Qi

Blogy