VZDĚLANOSTNÍ SPOLEČNOST - ROVNÉ ŠANCE PRO KAŽDÉHO

I v současné době musí stát garantovat jednotnou a prostupnou vzdělávací soustavu, jako podmínku pro vytvoření společnosti, která staví svůj rozvojový potenciál na vzdělání.

VZDĚLANOSTNÍ SPOLEČNOST - ROVNÉ ŠANCE PRO KAŽDÉHO

Blogy