Stínový ministr školství Marcel Chládek podpořil happening iniciativy ProAlt

Stínový ministr školství Marcel Chládek dnes svou osobní účasti podpořil happening iniciativy Proalt

Stínový ministr školství Marcel Chládek dnes svou osobní účasti podpořil happening iniciativy Proalt s názvem "Rekviem za zadlužené studenty (futuristická pieta)", který po poledni proběhl před budovou České národní banky v centru Prahy. Iniciativa ProAlt touto akcí vyjádřila své zamítavé stanovisko k zavedení školného na veřejných vysokých školách. Zmíněn byl také případ Sue Roffové z Velké Británie.
Ta letos v srpnu na stránkách Britského lékařského časopisu vyjádřila podporu obchodu s lidskými orgány. Podle Roffové by prodej ledviny umožnil anglickým studentům zaplatit výdaje na školné...

"ČSSD dlouhodobě školné v jakékoliv formě odmítá. Považujeme jej totiž za možnou bariéru ve vzdělání, kdy by si sociálně slabší rodiny nemohly dovolit poslat své děti na vysokou školu. Návrh ministra Josefa Dobeše na tzv. odložené školné je pak jen pochybné opatření, na kterém vydělají banky a ze studenta udělají získáním vysokoškolského diplomu rovnou dlužníka," říká Marcel Chládek, který na happeningu rovněž podepsal petici proti zavedení školného.

Blogy