Jan Hamáček navštívil Ústecký kraj

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček navštívil Ústecký kraj. Setkal se zde nejdříve s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a radními. Později navštívil gymnázium a střední školu v Podbořanech, ve kterých rovněž besedoval se starosty okolních měst a obcí. Na závěr cesty se zastavil u velení 4. brigády rychlého nasazení a 41. mechanizovaného praporu AČR v Žatci a setkal se s vedením městyse Ročov.

Radní kraje se na Jana Hamáčka obrátili například s požadavkem, aby podpořil jejich snahu o získání prostředků ze státního rozpočtu jako kompenzaci zátěže, které je kraj vystaven v důsledku těžby nerostných surovin a výroby elektrické energie. „Mluvili jsme také o nemocnicích, výstavbě dálnice D8, splavnosti Labe nebo výstavbě rychlostního železničního koridoru do Německa," uvedl Jan Hamáček

„Se studenty Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech jsme debatovali především o bezpečnostních otázkách a aktuální situaci v Evropě, hlavně o migrační krizi nebo událostech ve Francii," uvedl předseda Poslanecké sněmovny. Následující beseda se starosty měst a obcí pak byla tematicky odlišná – zabývala se konkrétními problémy s financováním obcí, místními projekty, zadáváním veřejných zakázek, nakládání s odpady nebo těžbou nerostných surovin.

V Žatci si předseda Poslanecké sněmovny prohlédl vybavení 41. mechanizovaného praporu, který je nasazován mimo jiné i do zahraničních misí. Na závěr cesty pak ještě Jan Hamáček navštívil městys Ročov.


Blogy