Krajská nominační konference ČSSD Královéhradeckého kraje

Fotogalerie z krajské nominační konference ČSSD Královéhradeckého kraje. Dva stávající a jeden budoucí senátor – MUDr. Pavel Trpák, dále Mgr. Jiří Dientsbier, hejtman Královéhradeckého kraje a kandidát do S PČR Bc. Lubomír Franc.

Tisková konference při Krajské nominační konferenci ČSSD –  1 . náměstek hejtmana KHK a senátor Ing. Josef Táborský. Fotografie ze znovu otevření PETROF PIANOSALON na KD Střelnici Hradec Králové, kde po několikaleté přestávce byl znovu otevřen v původních místech. Z leva Bc. Lubomír Franc – hejtman Královéhradeckého kraje, třetí z leva poslankyně PČR a předsedkyně KVV ČSSD Královéhradeckého kraje Ing. Hana Orgoníková, spolu s ní Ing. Martin Starec místopředseda ČSSD, a první zprava MUDr. Zdeněk Fink primátor města Hradec Králové.

Blogy