Seminář "Prvních 100 dní v ČSSD"

V úterý 24. listopadu 2014 se v Pardubicích uskutečnil seminář "Prvních 100 dní v ČSSD" určený nejen pro nové členy. Seminář vedl místopředseda ČSSD pro hospodaření Martin Starec. Na 25 členů z celého kraje pan místopředseda seznámil s historií i současností sociální demokracie, prezentoval webové stránky a vysvětlil možnosti intranetu. Dále informoval o organizacích a spolcích, které pracují v rámci ČSSD nebo s ní úzce spolupracují. K jednotlivým prezentovaným bodům programu probíhala průběžná bohatá diskuse.

Blogy