Veřejná debata o reformních návrzích ČSSD - Brno - 24.10.2011

Veřejná debata s občany Brna, Žerotínovo náměstí 6, Sál Břetislava Bakaly

Blogy