Výstava - Historie a současnost Mezinárodního dne žen

Fotografie ze zahájení výstavy, kterou pořádá ČSSD k příležitosti Mezinárodního dne žen. Výstavu zahájila Michaela Marksová Tominová, stínová ministryně ČSSD pro lidská práva a rovné příležitosti a Jiří Bodenlos, předseda krajského výkonného výboru ČSSD, Praha.

Blogy