Ministr Petříček se účastní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček se v úterý 24. září 2019 společně s premiérem Andrejem Babišem zúčastnil zahájení všeobecné rozpravy 74. zasedání Valného shromáždění OSN. Šéf české diplomacie dále zasedl na historicky prvním jednání Politického fóra OSN na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (SDG summit) a na Akci EU na vysoké úrovni k Sýrii. Na okraj Valného shromáždění OSN jednal ministr Petříček s protějšky z Hondurasu a Indonésie.

Mezi hlavní témata zasedání Valného shromáždění OSN patří boj s chudobou, přístup ke kvalitnímu vzdělání a ochrana klimatu. V rámci letošního zasedání Valného shromáždění se uskutečnilo také Politické fórum o udržitelném rozvoji (SDG summit) na úrovni hlav států a vlád. „Změny klimatu jsou jedním z nejzávažnějších problémů současnosti. Ohrožují samotné fungování přírody a mají dopady na mezinárodní stabilitu. Jsem rád, že o tomto tématu debatujeme na nejvyšší možné úrovni,“ řekl ministr Petříček.

Světoví státníci během SDG summitu hodnotili první čtyři roky implementace Agendy 2030. Její cíle směřují k dosažení rovnovážného vývoje společnosti v environmentální, sociální a ekonomické oblasti, který by neprobíhal na úkor budoucích generací. Mezi cíle patří například vymýcení extrémní chudoby, zajištění dostupnosti vzdělání a zdravotní péče, boj proti změnám klimatu, dostupnost pracovních příležitostí či dosažení rovného postavení obou pohlaví. „Česká republika byla v letošním roce vyhodnocena jako 7. nejpokročilejší země na světě z hlediska naplňování cílů udržitelného rozvoje. Naše vláda nyní zavádí opatření, která jsou nezbytná pro splnění cílů Agendy 2030,“ uvedl ministr.

Tomáš Petříček se dále zúčastnil Akce EU na vysoké úrovni k Sýrii. Za podpory celého mezinárodního společenství zde došlo k ustavení Ústavodárného výboru. Tento krok je cestou k mírovému politickému řešení konfliktu v Sýrii. ČR se aktivně zapojuje do poskytování humanitární pomoci Sýrii i širšímu regionu zasaženému uprchlickou krizí. Při tom klade důraz na pomoc civilnímu obyvatelstvu. Letos v březnu na konferenci na podporu budoucnosti Sýrie a regionu v Bruselu přislíbila na tyto aktivity 250 milionů korun.

Na okraj těchto jednání se ministr Petříček setkal s ministrem zahraničí Hondurasu Lisandrem Rosalesem Banegasem. Společně podepsali Memorandum o mechanismu bilaterálních politických konzultací, které přispěje k posílení vzájemných vztahů. S ministryní zahraničí Indonésie hovořil o možnostech posílení vzájemného obchodu, který se v posledních letech daří úspěšně rozvíjet.

Ministrova návštěva v USA bude pokračovat vystoupením k tématu svobody médií, bilaterálními schůzkami a setkáním ministrů Středoevropské iniciativy.
 

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy