Oficiální zahájení kampaně ČSSD Moravskoslezský kraj

Oficiální start horké fáze předvolební kampaně sociálních demokratů se uskutečnil 4. září 2020 v Dolní oblasti Vítkovic v prostorách pod vysokou pecí a na Bolt Tower. Proč právě zde?? Protože se jedná o místo spojující průmyslovou historii našeho kraje s jeho kulturou. Je to místo, kde se potkává, hutnictví s hornictvím a v současné době také největší kulturní akce konané v našem regionu.

Volebním lídrem na hejtmana kraje je Petr Kajnar, primátor Ostravy z let 2006–2014, který říká: „Tohle místo jsem si pro start nevybral jen tak. Hornictví a hutnictví v současné době zažívá období, ve kterém jsou jejich zaměstnanci pod nebývalým tlakem z obavy o svoje pracovní místa. A právě o tom je jeden z hlavních volebních bodů a cílů, které mám. Mým cílem je připravit v kraji nová pracovní místa, taková, která by uspokojila potřeby lidí z utlumovaného OKD a jiných odvětví, které tím budou zasaženy. Navazujícím tématem je také to, aby OKD bylo utlumováno tak, jak nejpomaleji to bude možné. Nechceme lidi vystavit sociálním nejistotám a propadům příjmu, které by jim zacházení státu jako s firmou, patrně způsobilo“. Plán pro získání nových pozic souvisí s budováním nových průmyslových zón, ale zejména využití těch původních a ve vytvoření vhodných podmínek pro příchod investorů, kteří by v kraji vytvořili dost nových pozic s přidanou hodnotou.

K dalším programovým bodům sociálních demokratů patří:

Zajištění více lékařů a zubařů – úzce souvisí s udržením existence fakulty medicíny při Ostravské univerzitě a jejím rozšíření o stomatologii. „Je to ale také o lékařích, o jejich udržení v kraji a nastavení takových podmínek, aby nám je silnější regiony, zejména Praha, neodváděly z našeho kraje“, dodává Kajnar. Sociální demokracie je proti privatizaci nemocnic a pro další investice do rozšiřování kvality a dostupnosti péče a jak říká lídr kandidátky: „Přejeme si navrácení lékařů do menších obcí tak, aby lidé nemuseli cestovat desítky kilometrů ke svému praktikovi, ale taky například ke svému zubaři“.

Vyčištění vzduchu v kraji – je mnoho let se vlekoucí historie našeho kraje, která se za posledních 30 let výrazně zlepšila, ale stále jsou tady mohutné zdroje znečištění. „Jedná se zejména o Polsko, které nám tady znečisťuje vzduch a nic s tím nedělá. Když na ně nikdo nevytvoří tlak, tak stále budou pálit uhlí ve starých elektrárnách a v domácnostech topit ledasčím“, říká Kajnar a dodává: „Je potřebné dát Polsku jasně najevo, že nám nemůže ničit vzduch a zdraví a pokud bude i nadále jednat bez pokusu o nápravu, pak bych je zažaloval. Stát v tomto musí podniknout jasné kroky a v pozici krajského zastoupení s tím budu pracovat.“

Tři nejdůležitější témata, sahající do oblasti práce, zdraví a životního prostředí představil lídr kandidátky ve společnosti, jak sám uvedl, těch nejlepších lidí, kteří mají zájem pro kraj a jeho obyvatele skutečně pracovat. Číslem dvě kandidátky je primátor Karviné Jan Wolf, číslem tři pak, primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký. Čtyřkou je krajská zastupitelka a ekonomka Kateřina Chybidziurová z Jablunkova. Úvodní pětku uzavírá Jaroslav Dvořák, historik a náměstek ředitele Muzea Beskyd z Nového Jičína. Jednička kandidátky Petr Kajnar říká: „ČSSD dlouhou dobu úspěšně vedla kraj tím správným směrem a bylo to znát. Ale také se v minulosti dopustila chyb, které ji připravilo o voliče. Ti, co neuměli pracovat pro lidi a zničili i to dobré co tu bylo, Ti tu už nejsou. Není tu pro ně místo. O to více však nyní chceme pracovat pro lidi a přesvědčit je a naše voliče, že dáváme věci opět do pohybu a já věřím, že s novým týmem, který nyní kandiduje to půjde a kraj to posune dál.“

Nad rámec výše uvedených stěžejních bodů kampaně se Moravskoslezská ČSSD chce zaměřit na podporu rodilých mluvčích ve školách, vymanění se z pozice otloukánka na okraji naší republiky a získání lepší pozice a podmínek našeho kraje od státu. V neposlední řadě pak transformace našeho kraje s využitím univerzit na moderní kraj s přesahem do vědy a technologií propojením oborů IT, nano a bio. „Spojení těchto oborů a přivedením investorů započneme skutečnou transformaci kraje, která nejenže vytvoří nová pracovní místa, ale také zvýší celkovou životní úroveň, příjmy obyvatel a pozici našeho kraje. Chvíli to bude trvat, ale čím dříve se do toho pustíme, tím pro náš kraj a jeho obyvatele lépe.“ dodává Petr Kajnar na závěr.

Blogy